Robberto's publications

Feldenkrais: Bewustwording door beweging

Leerschool voor lichaam & geest

© Robberto Bos  

Ook downloadbaar als pdf-bestand

De Feldenkrais-methode: in de Engels- en Duitstalige landen al jaren een begrip. Hier begint de bekendheid net. Een van de meest ervaren Feldenkrais-docenten in Nederland: Tjitske de Boer. Zij stimuleert me tot een ontdekkingstocht door mijn “bodymind”, die wel eens heel lang kan gaan duren…

Steeds als ik wat lees over de Feldenkraismethode, krijg ik hetzelfde gevoel van jaren geleden bij de boeken van Carlos Castaneda. Enthousiasme, herkenning, en verlangen: zo zou het kunnen zijn, maar ik kan er zelf net niet bij… Het heeft iets ongrijpbaars.

Het moet zo’n effectieve, subtiele en bewustmakende methode zijn. Tenminste volgens de kleine stukjes die ik lees in diverse boeken. Het klinkt aantrekkelijk genoeg om gefascineerd te raken. Maar het duurt jaren voor ik er praktijkervaring mee opdoe. Want in het boek “Bewustwording door beweging” staan van die oefeningen die je gewoon niet doet uit een boek. En Feldenkrais-docenten lijken (in 1986) even onvindbaar als Carlos Castaneda.

Eindelijk kruist Tjitske de Boer mijn pad. Fysiotherapeute en Feldenkrais-docente. Twaalf jaar was verbonden aan een gezondheidscentrum. Nu beheert ze het “Feldenkraiscentrum Utrecht”. Regelmatig geeft zij cursussen voor bewegings- en houdingstherapeuten en allerlei anderen. Verder assisteert ze bij de internationale opleiding van Mia Segal.

Tjitske wijdt me in. Ze geeft me een aantal lessen: individueel en groepsgewijs. Beantwoordt vragen. Schotelt me allerlei leesvoer voor. Brengt me in contact met een aantal Feldenkrais-beoefenaars. Ik breng hier rapport uit van mijn bevindingen. (Feldenkrais zelf is overleden. Hij spreekt hier via citaten uit zijn boeken).

Moshe Feldenkrais

Laten we beginnen bij de grondlegger. Een (auto-)biografie van Moshe Feldenkrais is er nog niet. Dus duik ik in de literatuur en kom overal kleine stukjes tegen van zijn geschiedenis.

Moshe wordt in 1904 geboren in Rusland en besluit omstreeks zijn veertiende zijn ouders te verlaten en naar Palestina te lopen. Daar werkt hij eerst als bouwvakker en later als landmeter veel met zwaartekracht, verticale loodlijnen en horizonten. Naast dat werk doet hij het gymnasium. 

Zijn favoriete sport is Jiu Jitsu, en zijn leraarschap zelfverdediging brengt brood op de plank. Ook werkt hij als studiebegeleider van kinderen met leerproblemen, die hij helpt zonder ze tegen hun wil te dwingen.

In Frankrijk, aan de Sorbonne, vindt zijn verdere studie plaats: natuurkunde en electro-mechanica.  De jonge ingenieur wordt research-assistent van Frederic Joliot-Curie, en behaalt zijn bul. 

Hij richt de Jiu Jitsu Club de France op. Na een ontmoeting met Jigoro Kano, stichter van Judo, wordt hij de eerste Europese judoka met een zwarte band, die het judo in Frankrijk introduceert. Enkele jiujitsu en judo principes blijven centrale thema’s in zijn verdere werk: 

 • Ga nooit rechtstreeks in tegen iemands tegenstand, maar gebruik diens eigen kracht op een positieve manier. 
 • Beweeg met een minimale energieverspilling, en een maximaal effect.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt Feldenkrais in Engeland aan de ontwikkeling van de eerste sonarapparatuur om onderzeeboten op te sporen. Zijn verdere zelfstudie omvat psychotherapie, anatomie, neurofysiologie, Alexandertechniek, Eutonie en Gurdjieff-werk.

Naast dat alles zoekt Feldenkrais jarenlang naar methoden om zijn knie te verbeteren. Op z’n tweeentwintigste geblesseerd bij het voetballen. Dit leidt tot uitvoerig experimenteren met zichzelf, op basis van zijn natuurkundige, technische en judo-kennis. Langzaam maar zeker ontstaan zo “Bewustwording door beweging” en “Functionele integratie”.

Doel

Wat is het doel van de Feldenkraismethode? Ik citeer de maestro zelf maar:

“De individuele mogelijkheden vergroten, dat wil zeggen de grenzen van wat ieder van ons kan bereiken verleggen; hem leren wat in zijn vermogen ligt, hem mogelijk maken wat hij voor onmogelijk hield, vergemakkelijken wat hij moeilijk vindt, en wat gemakkelijk is prettig maken.” 

“We willen de handelingen van de mens geleidelijk ontdoen van  alle overbodige bewegingen en van alles wat die handelingen belemmert of afremt.”

“Het hoofddoel is niet om al bekende dingen te oefenen, maar om onbekende reacties te ontdekken, en daardoor een betere handelswijze.”

Parasitaire activiteiten

Prachtige doelen, die om uitleg vragen. Als iets niet goed verloopt in je leven, komt dat meestal niet doordat je te weinig doet, maar tevéél, zegt Feldenkrais.  Je voert (geestelijk en/of lichamelijk) allerlei “parasitaire handelingen” uit die overbodig zijn, zelfs tegengesteld werken. 

Dat geldt voor musici, sporters, minnaars, typisten, studenten, en ga maar door. 

Een groot kunstenaar maakt veel minder overbodige bewegingen dan een mindere (of amateur). 

Ook op het geestelijke vlak gaat dat op. De meeste angst die we hebben, is overbodige angst voor de angst. Als je wilt mediteren, contempleren, concentreren, ontdek je hoeveel overbodige denkactiviteit er is. 

Veel communicatiestoringen ontstaan door overbodige gedachtensprongen en uitspraken.

Maar wat doe je daar aan? Bij de Feldenkrais-methode onderzoek en ontdek je hoe  je eenvoudige handelingen uitvoert. Wat je teveel doet, waar je forceert, te ver doorgaat. 

Als je je daarvan  bewust bent, kun je kiezen om  het op een andere manier te doen. Je hoeft dan niets àf te leren, maar krijgt er extra mogelijkheden bij. 

Feldenkrais: 

“Als je precies weet wat je doet, kun je doen wat je wilt.”

Een concreet voorbeeld: de meeste mensen weten niet hoe ze opstaan uit een stoel. Beweeg je eerst je hoofd, benen, ogen? Welke spieren span je eerst? 

Onderzoek je dat aandachtig, dan blijkt opstaan een heel complexe handeling. Als je eenmaal doorhebt hoe je het doet, kun je kleine veranderingen aanbrengen, en ontdekken hoe het makkelijker en sneller kan. Hetzelfde geldt voor alledaagse handelingen als staan, lopen, iets pakken, je omdraaien in bed, enzovoort.

Bewustwording door beweging

Hoe gaat dat in de praktijk? Om dat te onderzoeken, neem ik deel aan een groepsles “Bewustwording door beweging” van Tjitske de Boer. 

We liggen met z’n tienen op de grond. Tjitske stelt “voelvragen”: 

Hoe lig je op de grond?
Hoe liggen je schouders?
Hoeveel ruimte zit er tussen je lendenen en de vloer?
Lijken je benen even lang of zit er verschil in? 

Wij antwoorden niet, maar voelen. Steeds maar weer, aan het begin, in de pauzes tussen de bewegingen, en aan het eind. 

Dan leidt Tjitske ons verbaal door een heel eenvoudige beweging. Je hoofd heen en weer rollen. Langzaam, zachtjes. 

Weer onderzoeken we: 

Welke lichaamsdelen bewegen er dan mee?
Wat doe je met je ogen?
Wat verandert er als je je aandacht in je kruin hebt tijdens het rollen?
Of in je kin, nek, neus, rechter oor? 

Vaak treden er Aha-ervaringen op. Bijvoorbeeld als we ontdekken dat het veel verschil uitmaakt waar je je aandacht hebt. En dat je makkelijker beweegt naarmate er in de rest van het lichaam niets tegenwerkt. En dat alles soepeler gaat als je een poosje met je ogen precies de andere kant opdraait dan de rolrichting van je hoofd. 

Na enige tijd lijkt het alsof mijn nek “gesmeerd” is. Geen gekraak meer, en draaien gaat vloeiender dan ooit. Dit is heel wat anders dan de rol- en stretchoefeningen van voorheen… 

Het gaat helemaal niet om lenigheid of kracht van de nekspieren, maar om de manier waarop ìk beweeg. Als ik opsta, is het allemaal wat onwennig. Alsof er een nieuwe nek op tussen m’n hoofd en romp zit.

Zwaartekracht en Freud

Vraag: Waarom gebeuren de meeste bewegingen liggend?

Tjitske: Liggend kun je veel aandachtiger bewegen. Want je houd je niet bezig met de zwaartekracht. Dus voel je beter wat je doet. Zelfs heel kleine verschillen in spierkracht kun je dan waarnemen.

Feldenkrais: 

Het psychologische verschijnsel angst en bezorgdheid is gegrondvest in de ongeconditioneerde reflex van angst om te vallen. Ik beweer dat alle succesvolle (psycho)analyse gepaard gaat met, en waarschijnlijk vooraf gegaan wordt door een verandering in houding en gewoonten van de spieren in lichaam en geest. Door zijn (Freud’s) patiënten neer te leggen, en de belangrijkste buig- en strekspieren te ontlasten van het gebruikelijke sta-patroon, kon er een verandering optreden. Freud wist dit natuurlijk niet. Hij liet zijn patiënten liggen omdat hij hen niet in de ogen wilde zien, vooral niet als ze over sex spraken.”

Genieten

V: Ik vind, met vele anderen, het meedoen aan “Bewustwording door beweging” enorm prettig. Hoe komt dat?

Tjitske: Vooral wat je leert door plezier, onthoud je. We leren je speciaal om gemakkelijk  te bewegen. Zonder forceren, overmatige spanning, pijn of overbelasting. Alles blijft binnen de pijngrens. Je ontdekt wat voor jou persoonlijk een makkelijker manier is om te bewegen. Je hoeft niemand na te doen, geen enkel doel te bereiken, niets te onthouden, en je kunt eigenlijk niets fout doen. Alle bewegingen doe je gewoon op de manier die voor jou het gemakkelijkst is. Alle bewegingen voer je onderzoekend uit. Je verandert de plaats van je aandacht, de bewegingsgrootte, en het tempo. Alles vol aandacht. Je bent helemaal gericht op wat er in je lijf gebeurt.

V: Als ik zo een poosje bezig ben, ontstaat er bij mij vaak een bepaald soort veranderde bewustzijnstoestand. Die overeenkomsten heeft met die van meditatie, regressie en trance. Een toestand waarin ik maximaal kan loslaten, opengaan, bewustworden. Waarbij ik overigens alles zelf helemaal in de hand hebt. Er is één groot verschil: hierbij ben je bewust in beweging.

Tjitske: Dat het op trance lijkt, is niet zo vreemd. Mark Reese toont in een artikel dat Feldenkrais’ aanpak veel overeenkomsten heeft met die van Milton Erickson.

Functionele Integratie

De persoonlijke behandelingen (eigenlijk moet ik het “lessen” noemen) heten “Functionele Integratie”. Ik lig op een mat. Tjitske werkt nu vrijwel uitsluitend met haar handen, nauwelijks met woorden. Ze beweegt mijn arm. Op een zachte, respectvolle, aangename manier. Het lijkt in de verste verte niet op massage, manuele therapie of iets dergelijks. Ik doe niets anders dan voelen, meegaan, loslaten, genieten.

V: Vaak vraag ik me af of mijn arm nou echt opeens zo zwaar is, of is er wat anders aan de hand?

Tjitske: Als het zwaar voelt, komt het bijna altijd door weerstand, tegenwerking. Dan geef je niet mee, waardoor ik harder moet trekken.  Het “handvat” is dan meestal niet meer zo comfortabel. Aan mijn contact kun jij dingen merken, maar ook aan de vloer. Lijkt die harder, dan bied jij tegenstand. Je hoeft niks te doen. Alleen maar ontdekken waar je die tegenstand voelt. En als je hem voelt, kun je hem meestal ook loslaten.

V: Is dat de kern van Functionele Integratie? Ontdekkken van tegenstand en leren loslaten?

Tjitske: Nee. De kern is: je lichaam leren mogelijkheden terug te vinden die je kwijt ben geraakt. Ik kijk naar jouw bewegingspatronen en probeer die voor jou helder te maken. Evenals de mogelijkheden die je niet meer gebruikt.  Ik focus  niet  op datgene waar volgens jou het probleem zit en waarheen je zelf al zoveel energie stuurde. Als je pijn hebt, gaat je aandacht daar naar toe. Maar meestal is dat  niet  de plek waar de oorzaak zit. Omdat je je op àndere plekken heel onbeweeglijk houd, raakt die pijnlijke plek overbelast. Wat ik doe: je aandacht leiden naar alle plekken er omheen, en dáár meer gemak brengen. Eventueel ga ik op het laatst nog naar de pijnlijke plek, maar daar is dan al zoveel veranderd…

V: Kun je daar een voorbeeld van geven? 

Tjitske: Ik had zelf lang uitstralende pijn in mijn rechterbeen. Dat been voelde ik, het linker niet. Ik nam alleen maar pijn waar. In een Funktionele Integratie zouden ze dan wat met mijn linker  been gedaan hebben, waardoor ik dàt ga voelen. Positief voelen, niet negatief. Als je op allerlei andere plekken een prettig gevoel hebt, wordt de pijn in verhouding veel kleiner. En mogelijkerwijs is – door de veranderingen op allerlei andere plekken – de pijn in de knie ook niet meer nodig. Omdat je bijvoorbeeld je heup anders gebruikt of anders op je voet staat. Waardoor de pijn ook ècht weg kan gaan. Maar dat is niet speciaal waar we op doelen. Het gaat om bewustwording van je beperkende patronen, en hoe die je pijn veroorzaken.

V: Wat bedoel je concreet met patronen?

Tjitske: Als je rechteroog beter ziet, betekent dat dat je waarschijnlijk een bepaalde draaiing in je lichaam hebt en je gewicht op een bepaalde manier verdeelt, zonder dat je je daar bewust van bent. Als je borstkas een onbeweeglijke “kast” is, zal dat in al je bewegingen tot uitdrukking komen en het je bewegingen beperken. Doe je dan aan dansen, sporten, aerobics, yoga, of zo iets, dan doe je dat met datzelfde ingeslepen patroon.

V: Dus zolang je niet die patronen hebt gecorrigeerd, komen ze  overal in terug?

Tjitske: Corrigeren is een woord dat we niet gebruiken. Je gaat meer, of andere bewegingsmogelijkheden ontdekken. Waardoor je kunt kiezen om het te doen zoals je het altijd al gedaan hebt, of anders.

V: Wat is voor jou het leuke aan dit werk?

Tjitske: Het is een heel bijzondere vorm van contact. Ik stem af op jou. Het is een heel fijn samenspel, waarbij ik me erg op jou richt, èn sterk op mijzelf.

V: Terwijl jij bezig bent, voel je mij in? En je neemt waar?

Tjitske: Ik kijk naar de ademhaling, veranderende plooien in je kleren, de veranderingen links en rechts. En ik voel. Als ik je been beweeg, kan ik helemaal tot aan het hoofd voelen waar er iets blokkeert in je heup, arm, rug of borst.

V: Ik heb echt het gevoel dat ik gedragen werd…

Tjitske: Dat is heel belangrijk. Als dat er niet is, dan ga jij spannen, omdat je bang bent dat ik je laat vallen.

Ontlading onnodig

V: Bij allerlei soorten “bodywork” spelen emoties een grote rol. Zoals polariteitstherapie, rebalancing, postural integration en bio-energetica. Emoties en onverwerkte ervaringen zouden opgeslagen liggen in het lichaam, en moeten “ontladen” worden, wil je iets veranderen. Hoe zit dat?

V: Ontladingen hoeven niet bij de Feldenkrais-methode. Je leert beter te handelen, door bewustwording van je patronen en uitbreiding van je mogelijkheden. Dan veranderen je emoties vanzelf wel. De auteur en therapeut Thomas Hanna zegt hierover, dat hij in z’n jarenlange praktijk nooit ontladingen heeft meegemaakt, maar wel spectaculaire veranderingen: lichamelijk èn emotioneel. Hij schrijft: “Reich claimde dat elke neuroticus een sexuele dysfunctie heeft. Feldenkrais claimde dat iedere neuroticus een persoon is wiens buigspieren uit gewoonte samengetrokken zijn”. 

Juist handelen

Wat zijn de maatstaven voor “goede” handelingen (goed bewegen, denken, spreken, eten, ademen, problemen oplossen, schilderen, sporten, vrijen, enzovoort)?

Feldenkrais somt ze op in  zijn boeken::

 • Afwezigheid van iedere krampachtigheid, overbodige inspanning en moeite. Doe je moeite, dan is dat een aanwijzing van overbodige beweging en verspilde energie. Een teken van incompetentie. Gebrek aan keus maakt van te grote inspanning een gewoonte.
 • Afwezigheid van weerstand of tegenstand. Als je geestelijk of lichamelijk tegenstand ervaart tegen wat je doet, dan klopt er iets niet. Vaak ga je dan “wilskracht” gebruiken,  maar altijd is er sprake van twee of meer tegengestelde motivaties. Alleen onvolwassen mensen gebruiken moeite en wilskracht… De volwassen mens ruimt alle onbelangrijke motivaties uit de weg en gebruikt interesse, noodzakelijkheid en vaardigheid, ongehinderd door niet-herkende emotionele behoeften. Dit herkennen van tegenstand is uiterst belangrijk. Zolang je dat niet doet, blijf je jezelf tegenwerken, terwijl je gelooft dat je juist moeilijkheden overwint. Hoe nauwkeuriger je in de gaten hebt of en hoe je tegenstand biedt, hoe groter je vaardigheid en competentie worden.
 • Aanwezigheid van omkeerbaarheid van de handeling. Op elk moment of stadium van een juiste handeling, kun je hem stoppen, ermee doorgaan, of omdraaien – zonder bijzondere voorbereidingen en zonder moeite. (Kun je dit niet, dan is er eigenlijk sprake van een dwangmatige handeling).
 • Aanwezigheid van een optimale (vrije) ademhaling en lichaamshouding. Een goede lichaamshouding is die houding waarin met met een minimale inspanning het lichaam met even groot gemak in elke gewenste richting kan bewegen. Goed zitten of staan zou je geen enkele inspanning moeten kosten.
 • Verbetering. Elke handeling zou je lijf moeten verbeteren en – als je hem herhaalt – de volgende keer béter uitgevoerd moeten worden.

Baby’s en beroemdheden

In de literatuur kom ik overal namen tegen van bekende instituten waarvoor Feldenkrais werkte. Esalen, Peter Brook’s International Centre of Theatre Research in Parijs, het internationale orkest in Salzburg (o.l.v. Igor Markevitch), de Brooklyn Academy of Music, en theaterfaculteiten van diverse universiteiten. 

En verder allerlei figuren die Feldenkrais bewonderden en van hem leerden. Een greep: Yehudi Menuhin, Karl Pribram, Margaret Mead, David Ben-Goerion, Will Schutz, Richard Bandler en John Grinder, Robert Masters en Jean Houston, ga maar door. 

Daarnaast talloze onbekende mensen. Ook mensen met de grootste gezondheidsproblemen, zoals verlammingen, letsels na ongelukken, scoliose, multiple sclerose, hersenbeschadigingen, enzovoort.

Feldenkrais: 

“Ik houd er helemaal niet van als men onderscheid maakt tussen ‘zieke’ en ‘gezonde’ mensen. Wie van ons is eigenlijk zònder hersenletsel, in die zin dat we veel delen van ons brein laten wegkwijnen door ze verkeerd of niet te gebruiken? We zijn tevreden met zo weinig! Zo lang het ermee doorkan, laten we het maar zo. 

We kunnen vreselijke houdings- en bewegingspatronen hebben, en gewoonten die onze lichamen èn hersenen vervormen en beschadigen – en toch worden we geclassificeerd als ‘normaal’. 

De meesten van ons gebruiken misschien vijf procent van ons lichaam-geest potentiëel. Wie zijn wij dan om andere mensen ‘hersenbeschadigd’ te noemen? Alleen omdat hun specifieke gebrek zichtbare effecten voortbrengt, die wij ‘ziekte’ noemen?

Het is gezonder om te leren, dan een patiënt te zijn of zelfs genezen te worden.”

V: Wie volgen de lessen bij jouw Feldenkraiscentrum? 

Tjitske: Docenten dans en dramatische expressie, fysiotherapeuten, administratieve medewerkers, wijkverpleegkundigen, ouderen, RWW’ers, musici… Verder diverse mensen die kwamen omdat ze klachten hadden, en ermee doorgaan omdat ze dat fijn vinden, ook al zijn hun klachten verdwenen. Op de opleiding, waar ik assisteer, zitten ook tientallen Nederlandse, Duitse en Engelse artsen, therapeuten, sporters, dansers, yogaleraren, acrobaten, enzovoort.

Ik wil een aantal beoefenaars ontmoeten. Tjitske introduceert me bij Geraldine Flanigan, een Engelse publiciste. Ze schreef o.a. het al vele malen herdrukte “De eerste negen maanden van het leven”. Een prachtige vrouw: recht en stralend. Aan niets is te zien dat ze zich jaren als wrak door het leven zeulde. 

Ze vertelt dat ze dertig jaar last had van haar rug. Van 1975 tot 1988 had ze last van haar nek. Zoveel, dat ze de laatste tien jaar een kraag moest dragen. Ze had voor deze klachten het hele reguliere en alternatieve circuit doorlopen, maar niets hielp. Volgens de medici was er “niets aan te doen”. Het advies: de nek zo min mogelijk bewegen en ook ‘s nachts met die kraag slapen. Voor haar kniepijnen moest ze de rest van haar leven maar dagelijks zes aspirines te slikken. 

Dan komt ze in aanraking met de Feldenkraismethode. Ze bezoekt een cursus. De eerste dag durft ze geen vin te verroeren. Daarna doet ze vijf dagen mee. Daarna kan de kraag af en is de kniepijn verdwenen. Even later is haar rug weer goed genoeg, zodat ze eindelijk haar kleinkinderen in de armen kan nemen. Een ontroerende ervaring, want haar eigen baby’s had ze nooit kunnen dragen. De angst voor de rugklachten is ook helemaal verdwenen. Ze blaakt van enthousiasme, schrijft weer volop, en wil misschien zelf Feldenkrais-lessen gaan geven voor gehandicapte kinderen.

Voer voor therapeuten

V: Wat heeft een “bodyworker”, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, aan Feldenkrais?

Tjitske:  Je werkt vaak met de oorzaak van de klacht en/of reden van de overbelasting, waardoor herhalingen minder vaak optreden.

Verder kun je mensen die heel veel pijn hebben, thuis laten bewegen. Men doet de bewegingen graag, en hoeft niet gemotiveerd te worden.

Er zitten een paar Nederlandse therapeuten op de opleiding. Ik vraag hen wat zij ervan vinden.

V: Wat is hèt grote verschil tussen Feldenkrais en fysiotherapie?

Sleebos: Het bewustworden door bewegen. In de fysiotherapie zijn we altijd bezig met houding en beweging. Vaak zijn dat statische aspecten: dit is de goede houding, en zo moet je daar als patiënt aan voldoen. Bij Feldenkrais zeg je: met elke stap die je doet, met elke gemoedstoestand, verandert je houding. Dus hoe kan ik dan iemand zeggen: “Bekken achterover kantelen, schouders rechthouden, borst heffen, voeten recht”. 

Mensen die houdingscorrectieoefeningen krijgen, die doen dat een maand, omdat ze dat nodig hebben, maar ze hebben er helemaal geen zin in. Honderd keer een oefening doen omdat hun buikspieren verslapt zijn, onzin. Ik denk dat Feldenkrais een goed middel is om te voorkomen dat mensen weer herhalingsklachten krijgen. Het vraagt wel meer moeite en energie om mensen inderdaad meer bewust te laten worden. Ik moet er veel meer tijd in stoppen.

V: Gebruik jij de Feldenkrais-methode in je werk?

Annemarie Bleeksma, fysiotherapeute: Heel veel. Ik kan niet meer zonder in mijn werk. Ik ben verschrikkelijk enthousiast. Alle gewone oefeningen, die ik altijd al veel gaf, geef ik nu veel kleiner, rustiger, waarbij men meer moet voelen hoe het werkt. Bijna elke handeling kun je op de Feldenkrais-manier doen. 

Wat ik vroeger nooit deed: een lichaamsdeel van een patiënt pakken en bewegen. Waarbij hij passief is. Dat doe ik nu heel vaak. Mensen die hun schouders zo vast houden en absoluut geen idee hebben dat en waarom ze dat doen, die pak ik vast en zeg: geef maar. Ik beweeg ze dan heel voorzichtig, zodat ze vòelen. 

Dan is de reactie vaak: Ja, dat houd ik ook hardstikke vast, dáárom heb ik ook die pijn in mijn schouder! En dan heb je ze zover dat ze gaan begrijpen dat ze ook zèlf wat moeten gaan doen om van die schouderpijn af te komen. En dat ze ophouden met denken: “Hier is mijn schouder, fysiotherapeut, maak hem beter”. 

Door Feldenkrais, waarbij niets mòet, ben ik veel sneller klaar met patiënten. Hun behandelingsduur is korter. Zelf ben ik tegenwoordig veel minder moe na een werkdag. Door hoe ik er zelf bijzit en sta, maar ook doordat het veel leuker is. 

V: Wat voegt dit toe aan jouw ontspanningsmethoden?

Annemarie: Heel veel. Dit gaat specifiek over ontspannen in beweging.  In beweging voel je veel beter je blokkades dan tijdens ontspanningstherapie. Je kunt er niet omheen, want je krijgt pijn als je dóórgaat. Je kunt je aandacht in je lichaam verplaatsen, bijvoorbeeld links en rechts vergelijken, waardoor je een veel beter lichaamsbewustzijn krijgt. Je houd niet voor mogelijk wat er dan bij mensen kan gebeuren.

V: Wat dan?

Annemarie: Ik heb iemand met hernia gehad. Daarbij is het mes van de chirurg uitgeschoten, waardoor allerlei zenuwen zijn beschadigd. Dus die persoon zit echt met een hele hoop trammelant: geen dieptegevoel meer, vreselijk veel pijn, heel moeilijk bewegen. Pure ellende, waar je weinig mee kunt. Dus ik ben begonnen met Feldenkrais. Zij dènkt de bewegingen eigenlijk alleen maar, zonder echt iets te doen. Ze heeft bijna niks gedaan (ik zie haar vrijwel niet bewegen) en toch heeft het zo’n enorme invloed.dat ze daarna doodmoe is. Alles voelt dan beter aan, ze beweegt ook beter.

Anna Cremers, stem-, zang- en bewegingstherapeute: Mensen komen bij mij als ze slecht ademen, slecht hun stem gebruiken, bang zijn. Juist dat openen, van zowel het bekken – wat heel eng is voor veel mensen – als van de borst, wat met zingen heel belangrijk is, dat leer ik bij Feldenkrais weer op een anderen manier. Dat kan ik heel goed integreren in mijn werk. Het is ook fantastisch voor dansers, omdat het hun body-image en body awareness verbetert. Dansers denken dat ze een body-image hebben, maar dat hebben ze vaak niet. Zij hebben pijn of geen pijn, zijn gespannen of niet gespannen, en dat is het. 

Zen mind, beginner’s mind

Een totaal ander iemand: Philip, Anna’s man. Informatiekundige, consultant en docent aan diverse Nederlandse universiteiten.

V: Waarom zit u hier? 

Philip: Uit persoonlijke interesse, maar ik heb er ook voor mijn werk veel aan. Deze cursus gaat voornamelijk over leerprocessen. Veranderingen en leerprocessen zijn verschrikkelijk belangrijke zaken: er mislukken zoveel dingen in organisaties.

V: Wat is er zo bijzonder aan het leerproces van de Feldenkraismethode?

Philip: Ik zou een hele hoop van mijn studenten hier naar toe willen sturen om ze te laten zien wat een systeem eigenlijk is. Je bent hìer bezig, en er verandert dáár iets! Je biedt meer mogelijkheden aan en dat heeft op den duur effect op het hele systeem. Dìt leerproces is heel lichamelijk, heel dicht bij.

Heel belangrijk hier is: leren kijken. Dus niet van te voren denken te weten wat je ziet. Maar precies kijken en daarbij zoveel mogelijk het interpreteren van het waarnemen scheiden. Speciaal voor mijn vak is dat, en het leveren van nieuwe mogelijkheden, heel belangrijk. Evenals het laten vormen van mentale beelden. In de klassieke traditie zeg je: ik zie het probleem en probeer zo vlug mogelijk diagnoses te stellen. Dus je probeert het kijken zo vlug mogelijk uit te schakelen. Dat is de “expertbenadering” van de man die komt, weet en het gaat vertellen. Daarnaast heb je de “procesbenadering”, waar de consultant als facilitator komt om de vermogens van zijn cliënt te vergroten. Waarnemen wat er aan de hand is en proberen de cliënt zelf nieuwe mogelijkheden te laten vinden. Daarvoor is openheid nodig.

Openheid is voor echte leerprocessen essentiëel… “Zen mind, beginners mind”, dat is heel treffend voor Feldenkrais. De docente zegt iedere keer als men wat vraagt: ik weet het niet, ga maar liggen. Niets als stop-lap, maar echt gemeend. Je kunt dit geen meditatie noemen, want we exploreren onze mentale beelden en bewegingen. Waar het om gaat: openheid, beginners mind. Je leert hier niet meer te verwachten van: nu ga ik dit doen, en dan zal ik dus dàt zien. Net als in za-zen gaat het om kijken, en loslaten, accepteren wat je ziet.

V: Hoe bent u hier eigenlijk gekomen?

Philip: Omdat ik last van mijn rug had. Bij de fysiotherapeut moest ik alsmaar dezelfde oefeningen doen. En dan steeds, als ik ook maar iets minder last had, verdomde ik het verder. Want ze waren zo ontzettend stomvervelend en gewelddadig. Dìt is iedere keer weer anders. Je kijkt steeds wat er bij een beweging gebeurt. De tweede keer onderzoek je wat er dàn gebeurt. Wat is er veranderd? Ik ontdek in mijn bewegingen mijn begrenzingen, en daarna meer mogelijkheden.

Resultaten bij mij

Dat het fijn is om te doen, heb ik zelf ervaren. Maar wat heb je er verder aan?

Volgens Tjitske’s folder kan men  

Gemakkelijker bewegen (draaien, omkijken, opstaan, enzovoort), ontspannener zitten en liggen,
vrijer ademen,
en zich bewuster zijn van het lichaam.
Men voelt zich vrijer, ruimer, bewuster, dynamischer, prettiger. 

Klopt dat bij mij? Een jaar geleden begon ik ermee. Deed wat individuele en groepslessen. Vrijwel dagelijks lig ik tussen de 10 en 60 minuten (meestal vergeet ik de tijd) te experimenteren. Niet omdat het “zo gezond is”, maar omdat ik het lekker en fascinerend vind. Wat is het effect van dat alles?

Eens kijken of ik dat zonder “propaganda” kan omschrijven. 

Ik ontdekte na enige tijd dat ik bewegen héérlijk vind (terwijl ik al jaren het grootste deel van de tijd zittend doorbreng: lezend, schrijvend, pratend, mediterend). Ik loop meer, en anders. Ga nu veel zwemmen (had dat in geen 20 jaar regelmatig gedaan). Ik zwem steeds bewuster, rustiger, meer experimenterend, minder fanatiek. In dat zwemmen, en in allerlei andere bewegingsactiviteiten ontdekt ik bijna dagelijks iets nieuws. 

Ik pauzeer veel eerder als ik ergens mee bezig ben. Ontplooi meer activiteiten waar ik plezier in heb, en minder waarin ik me forceer. Heb beter door wat ik wel en niet prettig vind. Al jaren had ik vaak gruwelijke last van een gecombineerde hoofd-, heup- en nekpijn. Onlangs ontdekte ik hoe ik die pijn zelf schep. Sindsdien is hij er alleen nog maar af en toe als kort “waarschuwingssignaal”. 

En verder? 

Een jaar geleden kende ik maar twee manieren om over de grond te rollen. De koprol van de lagere school en schouderrol uit het judo. Nu rol ik op diverse manieren de hele kamer door. Weinig zinvol, lijkt het, maar het voelt wel lekker!

Hoeveel manieren kent u om uw hoofd te draaien? Ik wist er maar twee. Gewoon draaien, zoals je het altijd doet. En geforceerd draaien. Nu ken ik er minstens twee dozijn… 

Wat dat voor nut heeft? Ik kan nu makkelijker en verder achterom kijken dan ooit. Nek en schouders zijn veel beweeglijker geworden. Bovendien voelt het bewegen op al die manieren veel lekkerder dan het draaien en stretchen, dat ik in allerlei eerdere oefeningen leerde (onder andere tegen hoofdpijn en stress).

Achter een computer werken, dat doe je rechtop zittend op een bureaustoel. Totdat ik ontdekte dat je het ook staand  kunt doen, en liggend.  De zin hiervan? Staan is vaak minder belastend voor je rug dan zitten. Als je staat, beweeg je makkelijker, je wiebelt wat, gaat eens door de knieën, ijsbeert door de kamer als de computer bezig is. 

Bovendien zegt een onderzoeker dat veel mensen helderder en sneller denken als ze staan. Als afwisseling ga ik soms lekker lui liggen in een verstelbare strandstoel. Het  toetsenbord op schoot, monitor onzichtbaar, ogen dicht (blind typend dus): goed voor heerlijk ontspannen schrijven. 

Of ik dat gevoel nog heb van vroeger bij die Castaneda-boeken? Ja. Ik zit ietsje dichter bij het vuur van Don Juan. Lees minder, leer meer, leef lichter.

Feldenkrais adressen

Feldenkrais literatuur

 • Beringer, Elizabeth: Embodied wisdom: the collected papers of Moshe Feldenkrais, 2010.
 • Eshkol, Noah: 50 Lessons by dr. Feldenkrais (written in movement notation), Alef Publishers, Tel Aviv, 1980. 
 • Feldenkrais, Moshe: Bewustwording door beweging: speelse oefeningen ter verbetering van houding, beweging, waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht, Wetenschappelijke Uitgeverij bv, 1975, (= Awareness through movement: health exercises for personal growth, Harper & Row/Penguin, 1977; Bewußtheit durch Bewegung: der aufrechte Gang, Suhrkamp Taschenbuch, 1978).
 • Feldenkrais, Moshe: Body and mature behavior: a study of anxiety, sex, gravitation and learning, Routledge & Kegan Paul/International Universities Press, 1949/1970.
 • Feldenkrais, Moshe: Higher judo: groundwork, Frederick Warne Co., 1952.
 • Feldenkrais, Moshe: Jiu-Jitsu and Self-Defense, Tel Aviv, 1929.
 • Feldenkrais, Moshe: Judo: the art of defense and attack, Frederick Warne Co, 1944.
 • Feldenkrais, Moshe: Practical unarmed combat, Frederick Warne Co., 1967.
 • Feldenkrais, Moshe: The case of Nora: body awareness as healing therapy, Harper & Row, 1977 (= Abenteuer im Dschungel des Gehirns: Der Fall Doris, Insel Verlag, 1977).
 • Feldenkrais, Moshe: The elusive obvious, Meta Publications, 1981 (= De Entdeckung des Selbstverständlichen, Suhrkamp Taschenbuch, 1983).
 • Feldenkrais, Moshe: The master moves, Meta Publications, 1984.
 • Feldenkrais, Moshe: The potent self: a guide to spontaneity, Harper & Row, 1985.
 • Feldenkrais Guild: Feldenkrais Journal, jaarlijks.
 • Hanna, Thomas: Somatics: reawakening the mind’s control of movement, flexibility, and health,  Addison-Wesley, 1988.
 • Hanna, Thomas: The body of life, Alfred A. Knopf, 1980.
 • Heggie, Jack: Hardlopen met je hele lichaam, De Kern, 1988.
 • Heggie, Jack: The aware skier, Woodstone Books, 1981.
 • Heggie, Jack: The use of the eyes in movement, 2011.
 • Jaksch, Ulli: Sichtweisen – Feldenkrais für die Augen und das Sehen.
 • Masters, Robert & Houston, Jean: Listening  to the body: the psychophysical way to health and awareness, Dell, 1978.
 • Masters, Robert: Psychophysical method exercises, volumes I – VI, The Greater Spiral, Box 12515, Portland, OR 97212.
 • Reese, Mark: Moshe Feldenkrais’ verbal approach to somatic education: parallels to Milton Erickson’s use of language, in: Somatics, Winter 1985/86.
 • Reese, Mark & Zeemach-Bersin, David: Relaxercise, Harper & Row, 1990.
 • Rywerant, Yochanan: The Feldenkrais method: teaching by handling, Harper & Row, 1983.
 • Triebel-Thome, Anna: Feldenkrais – Kennismaking met de methode, 2000.
 • Wanless, Mary: Ride with your mind.
 • Zemach-Bersin, David: Relaxercise, De Kern, 1992.
 • En nog veel meer…

© Robberto Bos (robbertobos.nl). Geschreven in 1986, m.m.v. Marja van Leeuwen.

280 Comments

 1. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Here is my blog blog, jobs.aalnc.org,

 2. It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have read this put up and if I could I desire to suggest you
  some fascinating things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 3. It is perfect time to make some plans for the long run and it’s
  time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting issues or tips.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to learn more issues about it!

 4. After checking out a few of the blog articles on your site, I really appreciate your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark webpage list and will
  be checking back soon. Please visit my website as well and let me know what you think.

  Here is my page best CBD for dogs

 5. Thanks for one’s marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you
  could be a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage that you continue your great job, have a nice
  afternoon!

 6. Hey! Someone in my Myspace group shared this site
  with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be
  tweeting this to my followers! Outstanding blog and excellent design.

 7. Everyone loves what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and exposure! Keep up the
  great works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 8. Hello outstanding website! Does running a blog such as this take a
  large amount of work? I have no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off topic however I just needed to ask.
  Appreciate it!

  my page … CBD gummies for pain

 9. Admiring the dedication you put into your website and in depth information you provide.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

  Stop by my web-site :: CBD gummies for pain

 10. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful info particularly the remaining phase :
  ) I handle such information a lot. I was seeking this particular
  information for a very lengthy time. Thank you and good luck.

  my website: cbd gummies

 11. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I
  have truly loved browsing your weblog posts. After all
  I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!

  Visit my homepage; best delta 8 thc

 12. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this web site, since
  I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it
  to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times
  will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality
  score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m
  adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

  Also visit my webpage … CBD gummies for sale

 13. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!
  Extremely helpful information specifically the last
  part 🙂 I deal with such information a lot.
  I was seeking this particular information for a long time.

  Thanks and good luck.

  Also visit my page: CBD gummies for sale

 14. I absolutely love your blog.. Great colors & theme.

  Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal website and would like to
  learn where you got this from or what the theme is named.
  Appreciate it!

  My web site CBD gummies for pain

 15. This website truly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and
  didn’t know who to ask.

  my blog … cbd

 16. Definitely imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the web the simplest factor to take into accout of.

  I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other folks consider issues that they just do not recognize
  about. You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing without having side-effects
  , other people can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thanks

  Feel free to visit my blog post; buy delta 8 thc online

 17. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with some pics to
  drive the message home a bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I will certainly be back.

  Here is my webpage … delta 8

 18. You should take part in a contest for one of the
  finest blogs online. I most certainly will highly
  recommend this blog!

  Feel free to visit my blog post … buy cbd

 19. I’m not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  My web page: gold bee

 20. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It
  truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

  Look at my page: cbd

 21. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with useful information to work on. You’ve performed a formidable job and our
  entire neighborhood shall be grateful to you.

  my blog post :: best delta 8 carts

 22. Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host
  are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

  Also visit my web blog; delta 8 thc

 23. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this superb blog! I suppose
  for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
  account. I look forward to fresh updates and will
  talk about this website with my Facebook group.

  Talk soon!

  Feel free to surf to my web-site: delta 8 thc carts

 24. Gclub หมายความว่าเว็บค้างสิโนออนไลน์ ชั้น 1
  แห่งหนไขถวายมึงจัดหามาขี้เล่นกับข้าว จบท้าพนันออนไลน์ จีคลับ พื้นดินนานาเนกณ casino ข้ามโอกาสออนไลน์ จัดหามาไม่หยุด 24
  ครู่ จัดการวิธชอบกฎหมาย ภายใต้การอุดหนุนบริการลอดติดอยู่ซิโป่งในที่ราชอาณาจักร กระจุกเปรต ด้าวเขมร
  เพราะการแจกบริการหมู่มืออาชีพ มั่นคง ไม่มีอยู่หลอกล่อ
  โดยถลกส่งมอบทั้งหมดเอ็งได้รับประดิษฐานพนันสิ้นสุดพนันในที่ต่างๆ นาๆ อาจสำแดงทะลวงคอมพิวเตอร์ หรือว่าเป่าผ่านมือระบุ คว้าทั่วเหน้าทั่วกระบิล ทั่วมึงจักหาได้เพลินจรกับข้าวการแหมะพนันขันต่อเกมส์ ค้างซิตุงยังไม่ตาย หมู่
  บาคาก๋า ไฮโล เหรอโปกำ พื้นดินส่งทิวทัศน์สุภาพสตรีมแหล่งมั่นคง มีข้อคดีมั่นคงทั่วทิวทัศน์กับทำนองเสียง
  เชยชมพร้อมด้วยบรรยากาศจริงๆ ก่อสร้างเหตุเร้าใจ ตื่นเต้น ได้มาทุกเวลา อีกตลอดยังกอบด้วยระเบียบ ลองเชิงแสดง แยกออกแท้เดิมพันเริ่มหัดคว้าเสี่ยงโชคฝีมือแต่ก่อนสมัครเล่นนัก พร้อมสรรพโปรโมชั่นเด่น แยกออกความไว้วางใจให้เปล่า เงินโบนัส อุดหนุนทั้งปวงเวลากลางวัน
  สมัคร Gclub มิกอบด้วยขั้นต่ำ ลุ้นลาภพิเศษ ความไว้วางใจให้เปล่า คว้าทั้งหมดเวลากลางวัน
  สมัคร Gclub ไม่กอบด้วยขั้นต่ำ
  สำหรับวิธีเลือกณงาน สมัคร Gclub เปล่าประกอบด้วยขั้นต่ำ ข้างในวันนี้ เอ็งบริเวณตั้งอกตั้งใจทำได้สมัครพ้นโอกาส Line คว้าทั่วเวลากลางวัน อีกด้วยกระบวนการไม่ยุ่งยาก เท่าที่มีชีวิต
  ผู้ร่วมทีมจีร้านเหล้า ศักยทำงานงาน ไหว้วาน-เอาคืนรายได้ไม่แคบจำนวนรวมหน
  เคลื่อนฝากทะลุทะลวงวอลเลท หรือว่าเอคราเอ็มก็ได้
  กับรองรับโปรแตงโมชั่นพิเศษนานา ได้มาทุกวันเหมือนกัน ไม่ว่าจะครอบครอง หน่วยกิตให้เปล่า ฐานเข้ามา ,
  โบนัส ครั้นเมื่อวานทด ไม่ใช่หรือ Gclub กลับจำนวนรวมได้เสีย ทั้งปวงสุริยา ฯลฯ สมัครชิกทั้งหมดมึงกอบด้วยสิทธิได้รับรองโปรแตงโมชั่นดีเยี่ยมเหมือนขวางทุกผู้ทุกนาม
  บริการพนันออนไลน์ทิ้ง
  เว็บจีคลับ
  บาคาเริงร่าออนไลน์ ลงความว่าเกมไพ่ในนิยมเป่าสกัดกั้นท่วมท้นข้างในฟอนเฟะคาสินูน พร้อมด้วยแห่งระบบเว็บท้าพนันออนไลน์ ซึ่งการเลือก เป่าบาคาเริงร่าจีร้านเหล้า
  ตรงนั้นกอบด้วยแนวสำแดงสบาย เสถียรด้วยกันเป็นประจำตัว ผู้แสดงรอบรู้ลงคะแนนเสียงเข้าประจำที่ท้าพนันหาได้ 5 แบบแผน
  กับกอบด้วยหมายกำหนดการสถิติบาคาก๋าสด ถิ่นที่ศักยชี้นำอยู่ชำระคืนพิเคราะห์นึกสูตรบาค้างร่า ไม่ก็เคล็ดลับมาใช้แบ่งออกได้มาเงินทองสะดวกเหลือหลายรุ่งโรจน์คว้าเหมือนกัน

 25. Somebody necessarily assist to make severely articles I would state.
  This is the first time I frequented your website page and to this point?
  I amazed with the research you made to create this actual submit amazing.
  Great process!

 26. Thanks for the good writeup. It actually used to be a leisure account it.
  Look complex to far introduced agreeable from you! However, how could we keep in touch?

  P.S. If you have a minute, would love your feedback
  on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if
  you can’t.

  Keep up the good work!

  My website – buy delta 8 carts

 27. Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with
  us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting
  this to my followers! Outstanding blog and fantastic design.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my
  new website
  re-design. You can find it by searching for
  «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  My web page :: best delta 8 carts

 28. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a great article…
  but what can I say… I procrastinate a lot and don’t
  manage to get anything done.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  Feel free to visit my page buy delta 8 carts

 29. Asking questions are genuinely pleasant thing if you are not understanding anything completely, except this article gives nice understanding
  yet.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new
  website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  my homepage :: buy instagram followers

 30. Hey I am so happy I found your website, I really found you by accident, while I was looking on Digg for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all
  round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic jo.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» —
  no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  Feel free to surf to my blog post … buy instagram followers

 31. Thanks to my father who stated to me on the topic of
  this blog, this blog is really remarkable.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» —
  no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  Also visit my web-site buy instagram followers

 32. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just excellent and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal
  cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  Here is my blog post – buy instagram followers

 33. Hello, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly good, keep up writing.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  my webpage: buy instagram followers

 34. I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly
  slow for me. Is anyone else having this problem or
  is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

  Also visit my web site – buy instagram followers

 35. I?m amazed, I have to claim. Truly rarely do I come across a blog that?s both educative as well as amusing, and also let me inform you, you have actually hit the na
  스피드바카라

  on the head. Your suggestion is exceptional; the concern is something that not nearly enough individuals are speaking smartly about. I am very happy that I came across this in my look for something connecting to this.

 36. This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate informat
  토토

  ion… Thank you for sharing this one. A must read post.

 37. I’m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem?|

 38. Greetings, I think your web site may

  안전토토

  be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent blog!

 39. Greetings, I think your web site may be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlappi스피드바카라
  ng issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent blog!

 40. Hello, There’s no doubt that your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks f
  안전놀이터
  ine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 41. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate
  to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for
  bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.

  Chat soon!

  my page – delta 8 gummies

 42. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
  your site, how could i subscribe for a blog site? The account
  aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

  My website Best Delta 8 THC Gummies – sfweekly.com

 43. 必利勁(英文名:Priligy 化學名:鹽酸達泊西汀)是目前唯一針對早洩(PE)研發的藥物,也是唯一獲得國家食品藥品監督管理局(CEDA)批準的早洩-必利勁

 44. Here we will talk about about a couple of basic etiquette whilst playing the sport. There is completely no sense in becoming or else. What occurs is the space deducts a proportion of money from each ‘pot’.

 45. May I just say what a relief to uncover a person that actually knows what they’re talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.스포츠사이트 More people really need to look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 46. 威尔刚(viagra,台湾名:威而钢)是由美国辉瑞研制开发的一种口服治疗ED的药物。用于治疗勃起功能障碍以及早泄,对于勃起功能减退与早泄有非常显著的改善–威而鋼

 47. Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author.I will remember t아바타바카라o bookmark your blog and will often come back in the future. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice morning!

 48. 威而鋼拯救男人前的秘密故事. 2018/09/06 編輯/. 20年前,威而鋼問世,拯救了許多男人的性生活(以及他們的性伴侶)。然而,在威而剛攻佔男人們的床頭櫃-威而鋼

 49. Different online casino websites likewise have different limits on the total amount of money a new player can bet in one single game. Most of the online casinos in Malaysia allow players to play for longer intervals
  with unlimited money. Players might also decide to play for shorter periods of time. If a player is new to playing online casino games, they might want to learn more about the various online casino websites that are available in their mind so that 바카라

  they know what type of games they could play.

 50. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really thought you
  안전토토

  would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 51. An opponent is keeping the playing cards, especially in the 2nd or even a flat there, but you can see a sequence. This might set the other players on alert. The only 1 suffering when you go on tilt is you.

 52. I’m not sure where you are getting your info, but
  great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for fantastic information I was looking
  for this info for my mission.

  Look into my blog post buy Instagram followers Twicsy (http://www.heraldnet.com)

 53. I would like to thank you for the efforts you have put
  in writing this website. I am hoping to check out the
  same high-grade content from you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal
  website now 😉

  Here is my page delta 8 THC gummies

 54. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no
  back up. Do you have any methods to prevent hackers?

  my webpage: delta 8 CBD

 55. It’s perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to recommend you few attention-grabbing things or tips. Perhaps you can write next articles relating to this article. I wish to read even more issues approximately it!

 56. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/for
  스포츠사이트ums that go over the same topics?

  Many thanks!

 57. Priligy (English name: Priligy Chemical name: Dapoxetine hydrochloride) is currently the only drug developed for premature ejaculation (PE) and the only premature ejaculation approved by the State Food and Drug Administration (CEDA)-Japanese rattan

 58. I do not even know how I ended up here, but I thought this publish was great.
  I do not recognise who you’re however definitely you’re going to
  a famous blogger for those who are not already. Cheers!

  my blog post – weed gummies

 59. Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
  code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  my site – best THC vapes (http://www.heraldnet.com)

 60. When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same
  comment. Perhaps there is an easy method you are able
  to remove me from that service? Thanks a
  lot!

  My web blog – marijuana gumies

 61. Xu Lanfang reminded male friends that in addition to Granville, medicines such as Cialis and Viratron are all prescription drugs. Therefore, they must be prescribed by a doctor and taken after instructions. Do not take other people’s medicines casually-Japanese rattan

 62. The majority of gamers don’t have an problem with comprehending the game they just ignore the holes in their sport. Let me give you an example of me understanding my personal thoughts. Humberto Brenes is a Expert Poker Player.

 63. Greetings, I think your web site may be having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your websit
  토토

  e in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent blog!

 64. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But think about if you added some great graphics or vid
  안전놀이터
  os to give your posts more, « pop »! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the greatest in its field. Awesome blog!|

 65. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is really good.
  I just like the valuable information you supply for your articles. I will bookmark your blog and te

  바카라

  st again right here regularly. I am reasonably sure I
  will be informed many new stuff right right here! Good luck for the next!

 66. You really make it appear so easy with your presentation however I to find
  this topic to be actually one thing that I feel I would never understand.
  It sort of feels too complex and very large for me.
  I’m taking a look forward to your subsequent post, I will try to get the dangle of it!

  Also visit my homepage :: tiktok followers

 67. Cialis is used to treat male erectile dysfunction (ED). Its pharmacology is to relax the smooth muscles of the corpus cavernosum, which facilitates rapid congestion of the penis to achieve a satisfactory firm erection.

 68. Hello everyone, it’s my first go to see at this web
  site, and paragraph is truly fruitful in favor of me, keep up posting these content.

  Here is my webpage … buy weed

 69. If you can’t even get an erection, eating Granville is useless! Xu Lanfang explained that male erections need to receive sexual stimulation, such as A-films, A-books, and other sexual desire content, at which time the brain will release.

 70. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 71. Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just
  book mark this page.

 72. Basically, the blue Viagra is a well-known old medicine, while the yellow Cialis has a long-lasting effect. As for Levitron, the side effects caused by the lower dose are less, so that Taiwan’s annual sales can be expected to reach. Multi-billion dollar market.

 73. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info
  a lot. I was seeking this particular information for
  a long time. Thank you and good luck.오피사이트

 74. Priligy (English name: Priligy Chemical name: Dapoxetine hydrochloride) is currently the only drug developed for premature ejaculation (PE) and the only premature ejaculation approved by the State Food and Drug Administration (CEDA).

 75. Sexual stimulation is a necessary condition for Granville to exert its efficacy. The stronger the sexual stimulation, the better the efficacy. Emotions, fatigue, anxiety, and the cooperation of a partner will affect the male’s sexual response, and it will also affect the role of Weiergang.

 76. Hello there, I found your web site by way of Google whilst looking for a
  similar topic, your site came up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just became alert to your weblog thru Google,
  and found that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.
  Numerous folks will be benefited out of your writing.
  Cheers!

 77. Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person’s weblog link on your page at proper place and other person will also
  do same in support of you.

 78. Hold that will minute, have the top quality, have a look at its superb finish, your muted styling that is certainly so normal Vacheron, and have oneself once more whether or not you imagine it’s worth every penny.

 79. Viagra (Taiwan name: Viagra) is an oral treatment drug developed by Pfizer, USA. It is used to treat erectile dysfunction and premature ejaculation, and has a very significant improvement in erectile dysfunction and premature ejaculation.

 80. Weiergang’s real experience experience ptt Weiergang’s effect is really awkward, I’m afraid that my girlfriend will not be able to go back after trying it. Taiwan’s Old Driver Pharmacy 2020-06-16. Recently, I saw many villagers talking about Weier in the PTT section. The steel effect is very awkward. So I will also post.

 81. Hello There. I discovered your blog the use of msn. This
  is a really well written article. I’ll be sure to bookmark
  it and come back to read more of your helpful
  info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 82. Weiergang’s real experience experience ptt Weiergang’s effect is really awkward, I’m afraid that my girlfriend will not be able to go back after trying it. Taiwan’s Old Driver Pharmacy 2020-06-16. Recently, I saw many villagers talking about Weier in the PTT section. The steel effect is very awkward. So I will also post.

 83. Priligy (English name: Priligy Chemical name: Dapoxetine hydrochloride) is currently the only drug developed for premature ejaculation (PE) and the only premature ejaculation approved by the State Food and Drug Administration (CEDA).

 84. It’s really very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I simply use the web
  for that purpose, and obtain the most recent news.

 85. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still
  new to the whole thing. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

 86. I every time emailed this website post page to all my contacts, because if
  like to read it afterward my friends will too.

 87. Hi If you can’t even get an erection, eating Granville is useless! Xu Lanfang explained that male erections need to receive sexual stimulation, such as A-films, A-books, and other sexual desire content, at which time the brain will release.

 88. My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating
  on a number of the subjects you write related to here. Again,
  awesome site!

 89. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely broad for
  me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of
  it!

 90. After exploring a few of the articles on your web page, I
  really appreciate your way of blogging. I bookmarked it
  to my bookmark webpage list and will be checking back
  in the near future. Please visit my web site too and
  tell me how you feel.

 91. I like the helpful information you provide to your articles.
  I will bookmark your blog and test once more here
  regularly. I’m somewhat certain I’ll be told plenty of new stuff proper
  right here! Best of luck for the next!

 92. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope
  you write again very soon!

 93. I was suggested this web site by means of my
  cousin. I’m not certain whether or not this submit is written by him as nobody else recognize such detailed approximately my trouble.
  You are amazing! Thank you!

 94. I always used to study paragraph in news papers but now as I
  am a user of net thus from now I am using net for content,
  thanks to web.

 95. A person necessarily help to make seriously posts I might state.
  That is the first time I frequented your website page and to
  this point? I amazed with the research you made to create this
  actual post extraordinary. Great process!

 96. Greetings! I’ve been following your website for a long time now
  and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from
  Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the great work!

 97. I simply could not go away your site before suggesting that I extremely
  enjoyed the usual information a person provide on your visitors?
  Is going to be back incessantly in order to check up on new posts

 98. I blog often and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest.
  I will bookmark your website and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 99. You are so cool! I do not suppose I’ve read a single
  thing like this before. So wonderful to find another person with a few unique thoughts on this subject.
  Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one
  thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!

 100. Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You have done a fantastic job. I’ll certainly digg it
  and individually recommend to my friends. I am
  sure they’ll be benefited from this website.

 101. I’m extremely inspired along with your writing abilities as smartly as with the format to
  your weblog. Is that this a paid theme or did you customize
  it yourself? Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to peer a nice blog like this one nowadays..

 102. Hi there! This post could not be written any better! Reading
  through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about
  this. I will forward this page to him. Fairly certain he
  will have a good read. Thank you for sharing!

 103. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 104. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 105. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I
  came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Exceptional blog and fantastic style
  and design.

 106. I’m curious to find out what blog system you are
  working with? I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I’d like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

 107. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage you continue your great
  writing, have a nice day!

 108. Your style is really unique in comparison to
  other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the
  opportunity, Guess I will just book mark this site.

 109. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this
  I have found It positively useful and it has helped me out loads.
  I hope to contribute & aid different users like its helped me.
  Great job.

 110. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how
  could i subscribe for a blog website? The account helped me a applicable deal.
  I had been a little bit familiar of this your broadcast
  provided bright clear idea

 111. whoah this weblog is magnificent i really like studying your articles.
  Stay up the great work! You know, a lot of individuals are searching round for this information, you can help them
  greatly.

 112. My family always say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting knowledge all the time by reading
  such nice content.

 113. Amazing things here. I am very happy to see your article.
  Thanks so much and I am having a look ahead to touch
  you. Will you kindly drop me a mail?

 114. I like the valuable information you supply to your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.

  I am fairly sure I will be informed a lot of new stuff proper right here!

  Best of luck for the next!

 115. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 116. You actually make it seem really easy with your presentation however I
  in finding this matter to be actually something which I feel I’d by
  no means understand. It seems too complicated and very extensive for me.

  I’m taking a look ahead on your next put up, I will try to get the grasp of it!

 117. Simply desire to say your article is as astounding.
  The clarity in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 118. If you enjoy playing online casino games, perhaps you would enjoy playing in a game slot machine, it is quite exciting especially when you win. This gives you the thrill and excitement that many casino goers crave for when they play in the casinos. You do not have to travel to Las Vegas or Atlantic City to enjoy slot gaming fun. It can be enjoyed just as much wherever you happen to live.

 119. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable information to work
  on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 120. I have read some good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how much attempt you place to create such a wonderful informative website.

 121. Hello! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through many of the articles I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I discovered it
  and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 122. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

 123. First off I want to say fantastic blog! I had
  a quick question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to know how you center yourself and clear your thoughts
  before writing. I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts
  out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Kudos!

 124. Hello! I realize this is kind of off-topic however I had to ask.

  Does running a well-established blog such
  as yours require a lot of work? I’m completely new to blogging however I do write in my
  diary everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 125. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 126. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly loved browsing your blog posts.

  In any case I will be subscribing in your rss feed and I am hoping you write again soon!

 127. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you
  write again soon!

 128. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 129. Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages
  and yours is the best I have found out till now. However, what
  in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 130. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 131. Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your webpage? My blog
  site is in the exact same area of interest as yours and my visitors
  would really benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

 132. Woah! I’m really loving the template/theme of
  this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get
  that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.

  I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me
  on Firefox. Exceptional Blog!

 133. This is the right site for anyone who wants to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I actually would want to…HaHa). You definitely put a new
  spin on a topic that has been written about for decades.
  Wonderful stuff, just wonderful!

 134. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It
  really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back
  and aid others like you aided me.

 135. Thanks on your marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you might be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back
  at some point. I want to encourage you continue your
  great job, have a nice day!

 136. Excellent weblog here! Additionally your site quite a bit up fast!

  What host are you using? Can I get your associate hyperlink in your
  host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 137. You could definitely see your skills in the work you
  write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  At all times go after your heart.

 138. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!

 139. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 140. After nearly a year of prohibiting the Indian federal government
  coming from curbing China’s profession penetration, Crafton has finally
  managed to officially update PUBG mobile phone in India.
  Post-ban, identical to PUBG, Garena Free Fire viewed a continuous boost in
  client foundation and also involvement. If you do not understand about PUBG, although incredibly unlikely, it
  is actually a first-person shooting game released in 2017 that has ended up being a global sensation, specifically in mobile games.The concept
  responsible for PUBG isn’t brand-new, but it deeply integrates the concept of first-person shooters like
  Counter-Strike, Call of Duty as well as survival games like GTA and Assassin’s Creed.
  He took the best of both planets and also tossed it all in to one game.
  But perform you know what it requires to create a enormous multiplayer video game
  like PUBG? free fire hack diamond What technologies
  as well as program steer its own efficiency and imaging?
  In this post, our company will cover all the PUBG songs from their creation to the shows languages as well as video game
  public libraries utilized for several consoles and a lot more.
  Thus permit’s set sail.

 141. I don’t even understand how I ended up here, however I assumed this post was once
  great. I don’t realize who you are but definitely you’re going to a well-known blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

 142. I was recommended this web site via my cousin. I am not certain whether or not this post is written via him as no one else recognize such distinct about my difficulty. You’re amazing! Thank you!

 143. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 144. Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable
  deal. I had been a little bit familiar of this your
  broadcast offered brilliant transparent concept

 145. That is very interesting, You are an overly professional blogger.

  I have joined your rss feed and look ahead to looking for more of
  your great post. Additionally, I’ve shared your website
  in my social networks!

  Feel free to surf to my website :: uklianjiang.com

 146. I have been browsing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be
  much more useful than ever before.

  Feel free to surf to my web page: increase testosterone

 147. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few
  minutes and actual effort to create a great article?
  but what can I say? I hesitate a lot and never manage to
  get anything done.

  Feel free to visit my website … 23.95.102.216

 148. I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Here is my homepage; global knives

Leave a Reply

Your email address will not be published.