Personal

Mijn onnodige levensverhaal

Je hoeft dit niet te lezen.

 • Dit lichaam-geest-systeem werd geboren als kleinzoon van politieman, en zoon van marine officier + marine vrouw.
 • Na de middelbare HBS-A even geprobeerd hetzelfde spoor te volgen: begonnen aan opleiding tot politie-inspecteur, en militair. De onmiddelijke uitdaging: hoe kom ik daar zo gauw mogelijk weer uit…
 • Nooit een “normale” job gehad. Werkte als leraar Transcendente Meditatie, pr-functionaris, freelance journalist, schrijver, redacteur, werkzoekende, alternatief beroepskeuze astroloog & adviseur, improviserend cliniclown, leraar chi kung/qigong/meditatief bewegen.
 • Overleefde kinderziekten, wratten, acne, teken, polsbreuk, schoolklassen, steenpuisten, fiets/bromfiets/motorfiets valpartijen, circumcisie, rare diagnoses (zoals rusteloze benen, bursitis, pfeiffer, clusterhoofdpijn, e.d.), ontslag, computer crashes, uittredingen, muggen, blauwtjes, liefdes, en echtscheidingen. Plus meer dan 20 verhuizingen (voor als je het niet weten wilt: Den Helder, Rijswijk, Den Helder, Kiel-Duitsland, Rheden, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Middelburg, Amsterdam, La Antilla-Spanje, Mierlo, Seelisberg-Zwitserland, Hengelo, Tilburg, Bennekom, Laag Soeren, Lelystad + Lelystad, Amsterdam + Amsterdam, Doorwerth, pffff…).
 • Bezit geen auto, maar wel een gezonde benenwagen, OV-kortingskaart, vouwfiets zonder zadel, step met grote wielen, sportieve driewieler ligfiets (“trike”) met heel lage zit, rugzakken, diverse paren “blote voeten schoenen” en teenschoenen.
 • Wat wilde ik het meest, als klein jochie tot erg laat volwassene – dromend, bomen beklimmend, Robin Hood spelen in het bos, kanoën op de Oostzee, vechtend met piraten/boeven/draken, rijdend op mijn houten stokpaard en oude motorfiets, starend over de Oostzee/Noordzee, Atlantische Oceaan, lezend, zoekend, mediterend? Vrij zijn. Echt. Vrij. Zijn.
 • Ondanks (of na) dit alles: de essentie, het bewustzijn, is nog steeds precies hetzelfde als het altijd al was. Zelfde tijdloosheid, zelfde ruimteljkheid, zelfde Hier Nu.

Dus het hele verhaal lijkt een grap.

Ommmm.

Spiritual Practices

Dromen

Dromen in de Indiase opvattingen

Het onderzoek naar het “veld van bewustzijn” mag in ons deel van de wereld nog in de kinderschoenen staan, de Indiase wetenschap beschikt al vele eeuwen over gedetailleerde en diepgaande kennis over de verschillende bewustzijnstoestanden. Ook over dromen en slapen bieden de oeroude Indiase bewustzijns- en gezondheidswetenschappen uitvoerige informatie.

Als je je verdiept in de Indiase inzichten in herkomst en waarde van dromen en andere bewustzijnstoestanden, moet je terdege beseffen dat je een totaal andere denkwereld dan de westerse betreedt. Een denkwereld die het “bewustzijn” ontleedt op de analytische, operatieve manier, waarmee wij gewoonlijk vraagstukken benaderen, maar waarin de feitelijke kennis voortkomt uit eigen ervaring.

Deze in Upanishaden en Veda’s opgetekende ervaringen verschaffen de onderzoeker een schat aan praktijkkennis, opgedaan door een niet aflatende belangstelling voor de “binnen-wereld”. Het is niet verwonderlijk dat deze benadering resultaten heeft opgeleverd die ons in eerste aanleg buitenissig kunnen voorkomen.

Zo kennen de Upanishaden (wijsgerige geschriften waarvan de oudste wellicht al rond duizend jaar vóór Christus werden geschreven) aan alle bewustzijnstoestanden bijbehorende letters, centra en “deva’s” toe.

Deva’s vertaaldt men vaak als god of godheid, maar de term kun je veel beter begrijpen als je een “deva” beschouwt als een impuls van (kosmische) intelligentie, die bepaalde natuurwetten bestuurt.

De waaktoestand

De bekendste bewustzijnstoestand? Uiteraard de waaktoestand. In het Sanskriet: Jagrat. Volgens de Upanishaden zetelt deze toestand in je oog en in navel. Brahma geldt als de impuls van de schepping. Omdat in de waaktoestand alle objecten van onze verlangens worden geschapen of gerealiseerd, noemt men Brahma de deva van deze toestand.

De letter die bij het waken hoort, is de A. De A staat voor het eerste element van het leven. Het komt van de wortel ap en dat betekent “verkrijgen”. De Mandukya Upanishad zegt: “Wie dat kent, vindt al zijn verlangens vervuld”.

In de waaktoestand ervaren we gebondenheid door de boeien van zintuigelijke waarneming en verlangen. In de droomtoestand hebben we een grotere vrijheid. Omdat daar het zelf een eigen wereld maakt, uit de materialen van de gewone wereld. Hoewel we in de droomtoestand, droombeelden als werkelijkheid zien, produceren we ze uit onszelf.

Droombewustzijn

De tweede toestand: Svapna, de droom toestand. Deze zetelt in de keel. De bijbehorende letter: de U, het tweede element. In de droomstaat ervaar je een gewaarzijn van de innerlijke, puur mentale toestanden. Dromen ontstaan uit onvervulde verlangens naar, of bindingen met zintuigelijke objecten, die onbewust indrukken hebben achtergelaten in de geest. De Sushrüta Samhita, een klassiek medisch handboek, gaat daar dieper op in:

“Het Zelf, dat zich uit via het lichaam van de mens, verzamelt door de geest, waarin Rajas (activiteit) overheerst, de herleving van zijn bestaan dat aan die periode voorafging.

Het wekt op het psychische vlak de beelden van goede of slechte daden op, die je daarin gedaan heeft.

Dromen zijn slechts de belichaming van deze herlevingen. Altijd wanneer de bedriegelijke energie van Tamas (inertia) de zintuigen bedwelmt, zegt men van het Zelf dat het slaapt, ook al slaapt hij zelf niet.”

Allerlei verlangens, die je in de waaktoestand niet kon vervullen, blijven in deze toestand “bewaard”. Deze functie van bewaren of instandhouden, hoort bij de deva Vishnu: de instandhouder van het creatieve proces.

Wat of wie vormt de droombeelden? De zintuigen werken dan niet meer, alleen “het licht dat het Zelf eigen is”, is actief. Brhad Aranyka Upanishad stelt:

“Er zijn daar geen wagens, noch paarden, noch wegen, maar hij schept (projecteert vanuit zichzelf) wagens, dieren en wegen. Er zijn daar geen geneugten, geen genoegens, maar hij schept geneugten, genoegens en plezier.

Hij, voorwaar, is de maker, de schepper. Hij droomt door zijn eigen helderheid, door zijn eigen licht. In die toestand verlicht de persoon zichzelf.”

Droomloze slaap

Nidra en Sushupti zijn de benamingen voor droomloze slaap. Omdat in deze toestand alIe objecten van verlangen oplossen, heerst hier Rudra (Shiva), die zich in de mens manifesteert als de deva of impuls van oplossing, vernietiging. De bijbehorende letter: de M, het derde element. De M komt van de wortel mi: meten, en staat ook in verband met samensmelten, verzinken.

“Wie dit weet, meet (kent) alles en laat alles in zich samensmelten”,

stelt de Mandukya Upanishad.

Het centrum van de droomloze slaap bevindt zich in de lotus van het hart. Niet het fysieke hart, maar een subtieler centrum, dat volgens Sushruta de vorm heeft van een lotusknop, die met zijn top naar beneden hangt. Tijdens de slaap vouwt deze zich dicht, om zich bij de terugkeer van de waaktoestand weer te openen.

Elementen en temperamenten

De Vedische filosofie kent het concept van de drie “gunas“. Drie krachten waarvan men zegt dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van het leven, inclusief dat van de geest.

Het gaat om Tamas (inertie), Rajas (activiteit) en Sattva (rust, stilte, zuiverheid). Slaap treedt op als de illusoire effecten van Tamas het hart omhullen. De eigenschap van Sattva doet je ontwaken.

Dit is een fundamentele natuurwet, zegt de Sushruta Samhita.

Als Tamas volledig overheerst, ontstaat er een diepe, onbewuste slaap, zonder enig onderscheidingsvermogen. Je ontwaakt dan wakker met zware ledematen. En een lusteloze, matte, lome geest, die je als het ware niet meer toebehoort.

Vergezelt Rajas Tamas, dan zeg je ‘s ochtends, dat je slecht geslapen hebt, duf bent en ongeschikt om te werken. Waarom? Omdat je geest onstandvastig heeft doorgemaald. Teveel Rajas veroorzaakt overactiviteit, rusteloosheid, en veel dromen.

Maar komt Tamas tegelijk met Sattva, dan herinner je je bij het ontwaken dat je goed hebt geslapen. Je geest is dan rustig, en je begrip is helder. Aldus de eerste commentaren op de Yoga Sutra’s van Patanjali.

Volgens de Ayurveda, de kennis van het (lange en gezonde) leven, spelen er drie “doshas” in het lichaam, die de fysiologische activiteiten besturen. Het gaat om Vayu(voor het gemak vertaald als lucht, wind), Pitta (vuur, hitte), en Kapha (water, slijm).

Volgens deze doshas en hun combinaties deelt Ayurveda alle mensen in bij bepaalde temperamenten. Mensen met een goede gezondheid hebben de doshas in balans. Door verstoringen van het evenwicht ontstaan er ziekten en die ook je dromen en slapen kunnen beïnvloeden.

Heb je een verzwakte Kapham (waterelement) en een verergerde Vayu (lucht/wind), of lijd je aan geestelijke en lichamelijke problemen, dan krijg je te weinig slaap. En/of een verstoorde slaap. Dan van je de slaap alleen als je moe en uitgeput stopt met over je zaken na te denken.

Voor de meeste “normale” mensen is het een logische zaak dat ze moe naar bed gaan, maar voor de echte yogi’s gaat dat niet op. Moeheid ontstaat door Tamas.

Iets wat de yogi’s juist proberen weg te werken. Zij proberen om zonder vermoeidheid naar bed te gaan, wat hun slaap veel helderder, korter en vruchtbaarder maakt. “De wijzen beperken hun slaap”.

Sommigen hebben slechts enkele uren slaap nodig, waarin ze nog bewustzijn ervaren ook. Er gaan zelfs verhalen over mensen die nooit slapen (o.a. in Yogananda’s boek “Autobiografie van een yogi”).

Dromen voor de dokter

De Ayurvedische geneeskundige vraagt zijn patiënten altijd wat hij de laatste tijd heeft gedroomd. Want mede aan de hand daarvan kan hij de ernst en het stadium van de ziekte bepalen.

De opsomming van onheilspellende dromen beslaat enkele pagina’s. Heb je zo’n slechte droom gehad, dan moet je op een veelbelovend onderwerp mediteren, en dan gaan liggen en mantra-meditatie beoefenen. Je moet er niet over praten met anderen. De negatieve effecten van de droom kan je te niet doen door drie nachten in volle devotie in een tempel te verblijven…

Sommige dromen hebben geen negatieve effecten. Namelijk als de droom helemaal in de lijn ligt van het lichamelijke temperament van de dromer.

Voor een Vayu-temperament gelden vliegdromen als normaal. Laaiende vuren, bliksemschichten of vallende meteoren horen bij Pitta. En waterreservoirs, watervlakten, e.d. bij Kapha. Ook dromen die je hebt vergeten, of waarna positieve dromen volgden, hebben geen gevolgen. Hetzelfde geldt voor dromen die het resultaat ontstaan na een vooropgezette bedoeling of intentie.

De Sushruta Samhita vermeldt ook een aantal dromen, die een gunstig voorteken zijn. Dat zijn dromen over leden van de hoogste kasten, godheden, koeien, ossen, vlees, vis, kransen van witte bloemen, in leven zijnde vrienden en familieleden, laaiende vuren, priesters, heldere watervlakten, koningen, witte doeken, fruit, het betreden van een koninklijk paleis, het beklimmen van een boom of heuvel, het rijden op een olifant en het varen over een rivier, meer, zee of woelig water.

De gezonde, die over deze dingen droomt, staat materiele voorspoed te wachten, en de zieke een snel herstel. Ook als men in een droom gestoken of gebeten wordt door een slang, bloedzuiger of bij, ontvangt genezing of gelukzaligheid. Dit staat misschien in verband met de toepassing van aderlating en bloedzuigers in de Ayurvedische therapie. Gouden schat: Turiya

In zijn Yoga Sutra’s schrijft Patanjali dat de geest standvastigheid kan bereiken via de kennis die men opdoet in dromen of droomloze slaap. Dit kan op verschillende manie ren uitgelegd worden. Men kan bijvoorbeeld dromen over een godheid of een groot leraar. Dat bekoort het hart en als men in die toestand van bewondering of devotie wakker wordt, is de geest onverstoorbaar kalm. In die toestand kan men dan gaan mediteren, of gaan contempleren over die droom.

De sutra kan echter ook een andere betekenis hebben. Er staat namelijk: “kennis uit dromen of droomloze slaap”. Nou doet de gemiddelde mens weinig kennis op in zijn dromen, laat staan in droomloze slaap. In de Chandogya Upanishad staat:

“Net als mensen die een bepaald terrein niet kennen steeds weer over een gouden schat lopen, die ergens in de grond verborgen zit, en die ze maar niet kunnen ontdekken, zo verzinken deze schepselen elke dag weer in Brahman, maar ontdekken dat niet, omdat ze zich door onwaarheid laten meeslepen.”

Overal in de Upanishaden vindt men aanwijzingen over die “gouden schat”. Het is de vierde bewustzijnstoestand: transcendent bewustzijn. De Sarvopanishad zegt daarover:

“Als de essentie van bewustzijn, dat zich manifesteert als de drie (eerste) toestanden, getuige is van die toestanden – maar zelf zonder die toestanden – en blijft in de staat van ongescheidenheid en eenheid, wordt dat Turiya genoemd.”

De Mandukya Upanishad legt verder uit wat het wel en niet is: “Turiya is geen staat die uiterlijke of innerlijke objecten waarneemt, het is niet iets wat kent, noch iets wat niet kent. Het is onzichtbaar, men kan er niet over spreken, ongrijpbaar is het, het heeft geen kenmerken, geen naam, het is de essentie van de kennis van het Zelf, het is vol vrede, vol liefde, er is geen dualiteit in, dit is de staat die men moet kennen, dit is de staat van het Zelf. De vierde staat van het Zelf komt overeen met AUM als Een, ondeelbaar Woord. Hij is één en geheel; onver’ murwbaar.” Dit staat voor het Grote Geheel, het Al, de Totaliteit: Brahman. En de zetel in het lichaam zou de kruin zijn.

Kennis door schouwen

De Vedas geven een uitgebreide kennis over alle bewustzijnstoestanden en hun mogelijke ontwikkeling. “Veda” betekent: kennis. De boeken van de Vedas ziJn de “blauwdrukken” van deze kennis. Een Indiaas gezegde luidt: “wat in het boek staat, blijft in het boek.” Niet wat op papier staat, is echte kennis, maar wat ervaren wordt. Want “kennis is gestructureerd in bewustzijn”.

Dit geldt ook voor alles dat de Vedische literatuur zegt over dromen en slapen. Wie die toestanden wil kennen, moet zelf ervaren wat ze inhouden. Daarvoor zal een onveranderlijk referentiekader gewenst zijn, net als bij elk wetenschappelijk onderzoek. Bij slaap-en droomonderzoek is dat erg moeilijk. Men is altijd afhankelijk van de subjectieve beschrijvingen van proefpersonen.

Die waarnemingen zijn vrijwel altijd gekleurd. Wie wat over dromen wil weten, moet altijd afgaan op informatie uit het verleden, die meteen beïnvloed wordt door het heden. Meteen na het ontwaken gaat de omgeving meespelen. De ervaring is dan niet zuiver meer. Het is een herinnering geworden, vermengd met allerlei zintuigelijke indrukken, gedachten, gevoelens, enz., die het geheugen beïnvloeden.

Tenzij het mogelijk is om ‘s nachts gewaar te be blijven en de hele cyclus van inslapen, dromen, diepe slaap, ontwaken bewust te ervaren, te schouwen. Volgens de door de Veda en Yoga uiteengezette bewustzijnswetenschap is dit een concrete mogelijkheid. Talloze boeken in het Westen geven informatie over, en interpretaties van de veranderlijke (dus relatieve) toestanden van dromen en slapen – maar met name de Upanishaden hebben het over een vierde, onveranderlijke (dus absolute) toestand.

“Waarlijk, het Zelf is hetzelfde in de toestanden van waken, dromen en droomloze slaap”,

zegt de Amritabindupanishad. Wie deze toestand bereikt, heeft altijd “lucide” of bewuste dromen. Maar niet alleen dat: hij is ook bewust in diepe slaap. Zijn lichaam slaapt, zijn zintuigen slapen, maar iets in hem blijft wakker. Dat “iets” noemt men zuiver bewustzijn, transcendent bewustzijn, Turiya. Beoefenaars van yoga en meditatie ervaren deze toestand eerst af en toe in hun meditaties. En intellectueel kan men verklaren dat deze toestand ervaren moet kunnen worden op de momenten waarin het waken overgaat in slapen, het slapen in dromen, het dromen in slapen, en het slapen in waken.

Eén van Shiva’s 112 manieren om te transcenderen en Turiya te ervaren, luidt:

“Op het punt van slapen, als de slaap nog niet gekomen is en de uiterlijke waakzaamheid verdwijnt, op dit punt wordt het Zijn geopenbaard.”

Hetzelfde moet in principe het geval zijn bij het ontwaken. Vandaar dat sommige leraren hun leerlingen het advies geven om ‘s ochtends bij het ontwaken niet meteen op te staan, maar met gesloten ogen te blijven voelen hoe het lichaam en de zintuigen wakker worden.

Maar men moet verder gaan.

“De vierde staat van universeel Zijn, Turiya, moet men laten bestaan naast de andere drie bewustzijnstoestanden”,

zeggen de Shiva Sutra’s. Want dan leeft men pas echt.

“Hoe kunnen we van het leven genieten als we niet eens van de slaap kunnen genieten”,

stelt Maharishi Mahesh Yogi. Wie dag en nacht het Zelf ervaart als een onafgebroken toestand van oneindigheid, eeuwigheid, onbegrensdheid, is “verlicht”, “bevrijd” of “kosmisch bewust”. Maar hoe bereik je die toestand?

De Shiva Sutra’s geven een antwoord:

“Om dat te bereiken, moet men de drie toestanden van waken, dromen en slapen offeren in het vuur van Turiya.”

Turiya is puur bewustzijn, volkomen zuiver, zonder meer. Het groeiproces naar verlichting is een zuiveringsproces. De drie normale bèwustzijnstoestanden moeten steeds weer afgewisseld worden met Turiya, waardoor lichaam en geest steeds zuiverder worden. Op den duur kan men dat zuiver bewustzijn dan constant ervaren. Het is altijd al aanwezig, maar het zenuwstelsel en de geest moeten genoeg zuiverheid (Sattva) bezitten om het te kunnen reflecteren. Net zoals alleen schoon en rustig water een goede weerspiegeling geeft van de hemel.

Gezonde slaapgewoonten

In de Ayurvedische literatuur zijn een heleboel dingen beschreven, die het (in)slapen en dromen positief beïnvloeden. Zoals ontspanning en meditatie overdag. Een lauw bad nemen en je haar kammen vóór het naar bed gaan. Ook een lichte massage van handen en voeten met warme olie is goed. Het lichaam kan men met een reinigende pasta masseren, en in de oren druppelt men wat warme olïe.

Voeding waarop men goed zou moeten kunnen slapen: cakes van rijst en tarwe bereid met suiker of melasse, allerlei zoete en verzachtende dingen met melk, druiven, rijpe (of gebakken) banaan met poeder van geroosterd komijnzaad, ghi (gezuiverde boter), verse boter. Indiase Waternavel, enz. Poeder van sandalhout kan als verkoeling op kruin, slapen, voorhoofd, tepels en navel gesmeerd worden. Dit zou helpen bij mensen die onrustig dromen en slapen door teveel hitte in het lichaam.

Ook de positie is belangrijk. Volgens de geschriften is het aan te raden om met het hoofd naar het Oosten te slapen. In geen geval naar het Noorden, want dat zou energieverlies opleveren. In verband met de spijsvertering moet men op de linkerzij slapen, met het hoofd hoger dan de voeten.

Volgens Ayurveda hebben ook de verschillende perioden van de dag hun specifieke eigenschappen. Het is het beste om in overeenstemming te leven met de natuurritmen. Dus vroeg naar bed, als ook de natuur gaat slapen. En heel vroeg op, vóór zonsopgang, omdat dan golven van Sattva de natuur’wakker maken en de Tamas verdrijven.

Het valt op, dat verschillende Westerse droompnderzoekers melden, dat er juist in die periode van Sattva (in de hele vroege ochtend) de meeste bewuste, lucide dromen voorkomen.

Zuiverheid

Volgens de Yoga- en Ayurvedaliteratuur is het uiterst belangrijk om “sattvisch” te leven. Hoe meer Sattva overheerst in lichaam en geest, hoe helderder men is in de droomen slaapperiodes. Er zijn uitgebreide regels voor de dagelijkse routine, waarvan hier enkele.

Voedsel heeft een grote invloed. De Bhagavad Gita zegt: “wat oudbakken, verschaald, rottend en bedorven is, overgeschoten restjes en onrein” is Tamas. Dat maakt de geest duister, traag, onbewust.

Rajas (“bitter, zuur, zout, zeer heet, erg pikant, droog, brandend scherp”) veroorzaakt een overmaat aan activiteit, onrustig slapen en dromen, enz.

Sattvisch is voedsel “dat vitaliteit, energie, kracht, gezondheid, blij moedigheid en opgewektheid ten goede komt, dat heerlijk en aangenaam smaakt, en voedzaam is”. Sattvisch yisch voedsel maakt de geest licht, helder. bewust, energiek. Onder deze categorie valt puur voedsel, dat licht verteerbaar is en geen afvalstoffen achterlaat. Voedzaamheid is belangrijk, maar op de eerste plaats komt de verteerbaarheid. Want hoe makkelijker iets te verteren is, hoe minder energie er verspild wordt. Om die reden worden bijvoorbeeld de granen eerst gepeld, geslepen, geroosterd en dan gekookt. Vruchten moeten worden geschild, noten en zaden worden geroosterd en fijngemalen. Als groenten kiest men bij voorkeur groenten die door een schil beschermd zijn, zoals komkommers, zucchinis, meloenen, en pompoenen. Niet rauw, maar goed gekookt. Al dit eten moet vers zijn, heet van het vuur (maar nooit opgewarmd). Hoewel zoet moet overheersen, moeten de 5 andere smaken ook vertegenwoordigd zijn, om de “doshas” in balans te houden.

Ook de hoeveelheid voedsel is belangrijk. Als algemene regel geldt:

“vul de maag voor de helft met voedsel, voor een kwart met water, en laat de rest vrij voor lucht”.

Bij voorkeur eet men ook maar één keer per dag: in de voormiddag. Dan is er volop tijd om het eten te laten verteren, en krijgen de organen voldoende rust. Dit heeft tot gevolg dat men ‘s nachts veel helderder is, én minder slaap nodig heeft. Wil men toch vaker eten, dan het liefst voor zonsondergang, tenminste drie uur voordat men gaat slapen. Maar hongerig gaan slapen, is niet goed.

Tenslotte, een klein uitstapje buiten de Indiase grenzen, een dromencitaat uit het Tibetaanse Dodenboek:

“0, moge nu, terwijl het droombardo voor mij aanbreekt, het bewustzijn onafgebroken in zijn oorspronkelijke staat worden gehouden, terwijl de bovenmatige, op de dood lijkende domheidsslaap wordt opgeheven.

Laat ik, terwijl ik de ware aard van de dromen doorzie, mij mogen oefenen in het heldere licht van de wonderbaarlijke omzetting.

En niet langer uit traagheid handelend zoals de redelozen, het bewust kunnen overgaan van de naar de waakervaring, waarderen.”

© 1980 Robberto Bos, gepubliceerd in Prana 19, Themanummer Dromen en Visioenen

Uncategorized

My interests

 • Awareness, consciousness, non-duality, advaita, self-inquiry, deconditioning, meditation, mindfulness, trance, positive psychology, learning to let go & surrender
 • Facilitating Finders Course
 • Awareness through movement & embodiment  (qigong/chi kung, yoga, feldenkrais, mentastics, synchromethod, systema, mindful movement, chi walking, somato respiratory integration, buteyko, poi, biodanza, massage, etc.)
 • Playing, improvising, experimenting, investigating
 • Sex & tantra (what..?)
 • Acting as sparring partner or test person
 • Chanting, humming, singing, body percussion
 • Walking, hiking, biking (recumbent trike)
 • Writing
 • Nature, silence, quiet islands
 • During the winters: enjoying warmer regions (Canary Islands, Southern Spain, Portugal?)
 • Vegetarian health food
Navigation

MENU

For seekers/finders of fundamental well-being, awareness, awakening, health.
Voor zoekers/vinders van fundamenteel welzijn, bewustzijn, ontwaken, gezondheid.

🇬🇧

Should I get involved with the Spirit Unfold Network?

What comes first: meditation or energy work?

Meditation in the Vortex Healing system of awakening

Tiny adventures with my demented mother

Spiritual Dating Websites

Need a sparring partner or test person – to practice or experiment?

Portugal: Ecovillages, Intentional Communities, etc.

Portugal: benefits, immigration, buying real estate, moving *

Portugal: real estate for sale

Portugal: volunteer jobs, help exchange, house-sitting, barter

France: ecovillages & Intentional Communities

Italy: Houses For Only 1 Euro?

Intentional Communities: Books & Manuals *

Advice about starting an Intentional Community *

10 Reasons why Intentional Communities Fail *

Info for Finders, FC-alumni, POK-members *

My Interests

 * If you need a password for any of these pages,
tell me who you are and ask

🇳🇱

Belevenissen met mijn dementerende moeder

100 Vragen over intuïtie

Bewustwording door beweging: de Feldenkraismethode – leerschool voor lichaam en geest

Dromen in de Indiase opvattingen

Proefpersoon of oefenmaatje nodig?

7 Tips tegen verkoudheid

Ayurveda en Qigong (Chi Kung)

Beter slapen

Beter slapen met chi kung / qigong

Nieuwe truc om je te beschermen tegen teken.

29 CliniClowns anecdotes

De moeite achter het gemak – In de stoute schoenen van een Cliniclown

Europese Cliniclowns steken neuzen bij elkaar

Inspiratie en transpiratie – intensieve Cliniclownstraining op Ibiza

Interview met ex-cliniclown Robbert Bos.

Op bezoek bij doorluchtige hoge geit – avonturen van een Cliniclown

Valkuilen graven voor jezelf – bespiegelingen van een Cliniclown

Verpleegsters omgetoverd tot ijsverkoopsters

Mijn interesses

CONTACT

Alle publicaties / All Publications

Videos     Websites    Disclaimer   Copyright

Robberto's publications

Tiny adventures with my demented mother

Not knowing

After a few years of struggling with dementia at home, my mother ends up in a nursing home around the age of 84. During my first visit there, I notice that those people with dementia have little or nothing to tell each other. Except that they occasionally talk about what they find crazy about each other. If I also just sit down passively, it remains a passive, tragic mess… To be honest, I have little desire to contribute to that. So the challenge arises: what can be done differently?

Another thing that strikes me during my visits: those present don’t know much anymore, and that makes them feel frustrated. And the fact that others know it increases their frustration. Again and again. Through my training in the field of improvisation, clini-clowning (as improvising clown in children’s hospitals), and provocative therapy, I have learned to play with a “cloud of not knowing”. Act more stupidly and foolishly than the others. That automatically increases their “status”. That worked on stage and with the children. Will it do so here also..?

Test & taste

One evening I give my mother a licorice “dropje”. Moments later she is surprised:

– What do I have in my mouth?

– I don’t know. Let’s see… Ah, it’s black. But what is it..? What does it taste like? You think it’s chocolate?

– No… “drop”, licorice.

Nothing to be done

– Where am I? I don’t understand where I am, she says, looking confused.

– No idea… Where are we? What would it be here?

I look around.

– Ah, I guess it looks like a nursing home.

– Oh. What am I doing here?

– Ah, I guess nothing. Nothing at all. I don’t do anything here either. We just sit here and do nothing. Together “niksen”, “luiwammesen”, lazywammes, lazybones. Two lazy bums. Wonderful, isn’t it?

She smiles, clearly relieved, and relaxes in her chair.

Rested

She is sitting alone. Separate from the others. I ask:

– Those people there, around the table, they are so busy. It looks like a meeting. Is that an important discussion?

She grumbles:

– I don’t think so. With all those ladies at the table, that can’t mean anything. And look, it that one lies completely stretched out in his chair.

– Ah, yes. They just hang around. And we also do nothing. Nothing is required. We, you don’t do anything. And you are well looked after here, right? Everything is taken care of for you…

– That’s a reassuring idea! she says, relieved.

Flirt

A lady stumbles by.

– What a beautiful long braid you have,

I say sincerely. She is beaming.

– Thank you. I don’t hear that often. And that from a man…

Nice

I bring chocolates and hand them out. Even a somewhat autistic looking gentleman appears from his crossword puzzle book 3 times for 1 second to get a chocolate. A lady actually starts talking to me about the chocolates, and finally asks my mother:

– Is he a nice boy?

My mom looks naughty, comes out of her shell a bit, shines, and answers:

– Yes, he’s pretty nice…

Juggling

A juggling ball lies next to the television. I grab it and play with it. After a few minutes, my mother realizes it.

– How did you get that? she asks.

– No idea. I just found it.

She nods.

A little later I see a fruit bowl with 2 oranges. Ah. So I find myself juggling with that ball and two oranges.

– What is that good for? my mother asks.

I look at her with a non-knowing look and shrug my shoulders.

– I wouldn’t know. I just fool around.

She smiles.

After a while an employee comes to me. A new volunteer. Clearly convinced that I am one of the people with dementia here. She asks kindly but compellingly:

– Sir, please carefully put those oranges and balls back where they belong!

I glance at the ladies, sigh, surrender to my destiny, and follow her instructions.

Later, when I want to leave, and enter the code to unlock the exit, she will come to me quickly to prevent me from escaping. I wink at her and whisper:

– Don’t lock me up, I’m here as a visitor …

Stunned, she lets me go.

Always today

– What day is it today? my mother asks – for the umpteenth time.

– Well… Uhm… No idea. I don’t know.

I shrug my shoulders. She looks relieved and full of recognition. I look questioningly at the other lady.

– Maybe it’s Thursday, she says.

– Maybe yes. But … It could also be Monday. Or Wednesday, or a very different day. Right..?

– Yes, that is possible, she says, smiling.

– We don’t know. What does it really matter? Today is today, right? Every day we ask what day it is, it is today. Isn’t that so?

They both nod.

– Which fool actually invented all those days? Who made life so complicated?

Together we have no idea. My mother shrugs. The three of us laugh.

Soccer

On another day I pick up that juggling ball again. A kind of table soccer starts between my two hands. Four pairs of eyes look at it with amazement.

– What are you doing? What is that useful for?

– Well, well, uhh, to me it doesn’t appear to be good for anything. It doesn’t have to be, doesn’t it? I just do something. Nothing really.

Another smile of recognition.

I continue playing gentle table soccer. And after a while, let the ball roll their way – on purpose. And indeed, their hands react. The gentleman leaves his puzzles and joins us. Large grins. We have fun.

– What are we doing? What is that good for? my mother asks again after a while.

– We just do something. Nothing. We play. Not good for anything, but nice, right?

Nods, laughter, and we play on. Then we rest again in silence.

Weird birds

Two fake birds are standing on a plastic stump next to the tv. I get up, pick them up, and put them on the table in front of me. Before the ladies seize the opportunity, I ask it myself:

– Where do those birds come from?

Various shoulders, including mine, lift up. Unknowing. Enthusiastically I chirp and whistle at the bird duo. Pick up the stump and ask the birds if they can talk. No answer of course. Disappointed:

– They say nothing …

But then… one of my fingers feels like a switch under the stump. I use the switch, but that has no effect. Unfortunately. I put down the stump again. And make a helpless gesture with my hands.

Right then the birds suddenly chirp..!

I pretend to be shocked. They all stare at me. Again I careful approch the birds with my hands, and yes: they chirp again. There must be a sensor, because only when my hands come close they make noise. So we communicate in bird language.

The ladies watch it with wide opened eyes and ears.

– I don’t get it, how is that possible? I stammer.

The ladies nod, understand my incomprehenson, and smile at me encouragingly.

Nice and safe

When I arrive, everyone is completely silent. My mother in a corner, with a large table separating her from the other people. A serious expression on her face.

I sit down. Intentionally not opposite from her, but next to her. Together we quietly observe the others. Then I say:

– You are sitting here so that you can oversee everything here, right?

– Yes.

– Nice and safe. This way you can keep an eye on everyone.

– Yes.

A vague smile.

– Especially on that man over there?

– Yes.

– You think that’s a strange guy.

– Yes.

– You think it’s weird that he moves all the time.

– Yes.

– Do you feel uneasy about it?

– Yes.

– So good that you seated here!

She looks at me gratefully.

Somewhat alive

When I visit them more often, I notice that the “troubled man” is the only one who keeps moving. If he doesn’t try to solve his puzzles, his fingers drum endlessly, his body swings, his feet tap.

At least he’s still alive – a little bit. Still has some rhythm and circulation in his body. All the others look like they’re almost dead, and find him abnormal and very irritating …

Tv Quiz

One afternoon the tv is on again, everyone is hanging in front of it, but nobody watches it. Empty eyes staring into nothingness. The only man in the uninviting company dozes off with a crossword puzzle book on his lap. And again my mother sits in the back of the room, safely behind her table.

For a while I sit next to her, silently.

Suddenly an idea arises. Without anyone seeing me, I quietly walk to a plant pot with a tiny puppet in it. A turtle. I hide it in my left hand.

Then I walk to the television, and turn it off. Nobody shows any reaction. So I jump into the air and say loudly:

– Ladies and gentlemen!

Everyone suddenly wakes up. I continue:

– We’re going to do a quiz!

Surprised looks everywhere.

– Something is hidden in my left hand. But what? Whoever can guess what it is, gets a box of chocolates.

I look around questioningly. Make inviting gestures. No reaction…

But then the troubled man says very quietly:

– It’s a turtle.

Unbelievable … I open my hand and hold up the turtle. Everyone looks surprised. Me too.

I praise the man for his clairvoyance. He shines. And gets the box of chocolates. I open the box, give the man a few chocolates, and ask him:

– Shall we let the others enjoy too?

He takes another chocolate or two, and then agrees.

Last meeting

During her whole life she had a lot of problems with her legs. More than 20 times surgery on ankles, knee, and more. In the second week of December, her legs abandon her again. Here’s the final story:

In the nursing home she experiences a lot of pain in her leg and lower belly for a few days. But nobody knows anything about a fall. So they give her painkillers.

On Friday my sister and brother-in-law travel to Austria for their vacation. On Saturday afternoon I receive an unexpected phone call. From the doctor in the nursing home. He suspects something is broken, wants to have photos taken, ask if I agree. Of course I do. Suspecting that more will follow, I will immediately start packing my bag …

A little while later another phone call: it turns out to be a real hip fracture. They ask me to come to the hospital as soon as possible.

A few hours later, in the emergency department, my mother looks completely hopeless, upset and confused.

– I don’t understand anything about it. Nothing at all.

She tells me she didn’t fall, and has no pain. So at least the pain killers do their work.

The doctors want to consult with my sister and me. How to proceed? Somehow she broke her thigh, close to the hip joint. Spontaneously – due to brittle bones.

Do we opt for hip surgery under full anesthesia? With only a tiny, tiny chance of good recovery… And a huge chance of further dementia, complications, confusion, anxiety, anxiety, pain …

Or do we opt for: back to “home” with only painkillers… And then – just maybe – someday she will be able to sit again, but not walk, perhaps live for another year …

After a good talk – between the 2 doctors, my sister by telephone, and me – we decide for the latter. Pain relief, tranquility, in a familiar environment.

I sit next to her on Saturday evening. She still in that hospital bed, in the emergency room. I hold her hand, stroke her arm and hair. Over and over she repeats:

– “I don’t get it. I don’t understand…”

Suddenly her looks change, her gaze focuses on the wall, and she says:

– “I see something strange.”

– What do you see?

– “A man. A man with a dog. Do you see it too? ”

I look with her, and using my imagination, I say:

– Yes… And if you describe to me what you see, I can see them even better.

Then she asks:

– “What color is that dog?”

In my mind’s eye I see my father with their faithful Belgian shepherd Bjørn, and say:

– Brown.

That’s not enough for her. With a sharp voice:

– “What kind of brown precisely?”

– Light brown…

Then she relaxes again. I guess she sees her husband and Bjørn. And I think: How beautiful… Are you guys coming to pick her up?

Four other people come to get her. To take her to the ambulance.

– Are you in pain, ma’am?

Never have I heard her moan so much as now, while they lift her up and put her on the stretcher. The words uttered by this so civilized lady cannot be repeated here. But in the ambulance she still shows some humor. Tough woman. So we drive back, in the ambulance.

– No siren! she commands.

Back at the nursing home. When they lift her from the stretcher, she repeats those words that cannot be repeated…

Then a small miracle happens. She really comes home. Her spirit rises, she recognizes the paintings of my sister and me on the wall, warmly greets the sweet nurse. And she laughs, really laughs. I haven’t heard her laugh that way in the last 10 years. She’s back home.

It touches me deeply. The nurse also has tears in her eyes.

That evening turns out to be the last time we can communicate. The next morning she suffers so much, that the dose of morphine has to be increased considerably. She doesn’t regain consciousness. That’s how she departs, early on Wednesday morning. With full moon.

Home. Peace. Freedom.

❤️

Spiritual Practices

Should I get involved with the Spirit Unfold Network?

How to decide?

The Spirit Unfold Network (S.U.N.) offers more than 200 spiritual courses (remote/online/cd/in person). On very special topics. It can be a challenge to decide whether you want to get involved or not.

“Be sure to do your own due diligence investigation when deciding whether to pursue any energetic (or other) practice.” – John Conaway.

That’s what I did, and based on my investigations you’ll find some tips below, that hopefully make it easier to choose. Texts below in italics are literal quotes from the S.U.N. itself, from their website, newsletters or book.

Try the initiations from the book?

Energy Blessings from the Stars – Seven Initiations 

Get that paperback by Irving Feurst (an e-book version available in Dutch/Belgian only). It gives detailed instructions on how to receive 7 free initiations. Each of which takes approximately 75 minutes. There has to be at least a week between each of them. After these initiations, you can see whether or not they benefit you in some way and want to continue.

How about taking the S.U.N. test?

“The World of Angels Take this Test

Our workshops are designed to be of benefit to anyone, but to see if you are one of those who will get the most from them (or if the angels are advising you to do one), take this simple test. Many of the very powerful angels S.U.N. works with have agreed to help anyone who sincerely does this.

 1. Take five minutes to prepare yourself for the steps below. Relax. Examine your motives for working with angels. Release any preconceptions you have about working with angels. Be open to new experiences!
 2. Ask the angel to take five minutes to introduce itself to you and to reveal itself to you in whatever way is most appropriate for you. Don’t expect the angel to materialize in the room; this seldom happens. Instead, the angel may send you a mental image. The image need not look like a traditional angel; it could take whatever form is right for you. Or you may sense the energy field of the angel. Or just feel a presence, perhaps in your heart. The angel may send you information, but leave it up to the angel to decide if this is best.
 3. Ask the angel to do five minutes of whatever energy work is most appropriate. Let the angel decide what is best.
 4. If you have a significant experience in either step 2 or step 3, you are particularly likely to benefit from a S.U.N. work-shop. If you’re not sure what to make of the results, contact your nearest S.U.N. teacher with your questions.”

Get some free transmissions at home?

Every Sunday at 9 o’clock (your local time) in the morning and evening you can “tune in” to a group energy transmission of all the S.U.N. teachers. And every Monday at 9 o’clock (your local time) in the morning and evening you can “tune in” to an energy transmission by Irving Feurst. These transmissions last 15 minutes. Here you can read more about them.

“If tuning in, try it weekly for 3-6 months and notice any changes”.

Try an audio/video transmission?

On July 06, 2019 there was a SUN demo and Q&A for members of the Perfectly Okay community. They can watch the video: here. Or listen to the audio: here. Transmissions or attunements begin: Huna at 0h 12m, Drisana at 0h 23m, Heartlight at 1h04 m, Miraculous Vessels at 1h 18m.

Which class to take first?

“Read the Huna, Drisana and Miraculous Vessels descriptions. Does your intuition guide you towards one or the other?”

Still not sure?

“Still not sure? Attend a free Experiential Introduction, or call a teacher in your area to receive an energy sample while you are on the phone.”

How easy this is, depends on where you live. California counts 22 teachers, Europe has 4. See their teacher directory.

Still undecided?

“Still undecided? Start by taking either: 

1. “Working with Your Guardian Angel for Guidance and Protection” ($ 65). This helps one connect with one’s Higher Self. “Learning to work closely with your guardian angel is one of the most important and life-changing steps you can take. This workshop contains specific information useful to everyone, from those who aren’t convinced yet they have a guardian angel to those who are already expert at this kind of work and are ready to learn methods previously available only in certain mystery schools.” Or:

2.  “Your Rainbow Heart”.  ($ 55) This helps open one’s heart. “An extraordinary new energy system with activatable attunements for developing seven key qualities of the heart: love, joy, compassion, courage, zest, faith and serenity. These beautiful, deeply fulfilling rainbow energies can be used for yourself or up to a roomful of others. The system comes from Tara, the Tibetan benefactress.”

.. Examine your motives for working with angels. Release any preconceptions you have about working with angels. Be open to new experiences!

How to evaluate your experiences?

 • Maybe similarly to how you evaluated other FC practices?
 • Does anything “happen” during the initiations or attunements? Energy flows? Deepening? Opening? Insights? 
 • Is that different from – or similar to – what happens during your normal meditations or relaxations?
 • Does it increase your awareness, energy, wellbeing, etc.?
 • Do you get connected somehow with intended stars/masters/angels/energies/information?

Like in the FC: some methods work for some people, some don’t. Find out what kind of initiations, attunements, healings, transmissions work (and doesn’t work) for you, and how.

 • on your own? or in a group?
 • in an online meetup?
 • distant/remotely? or in person?
 • from a book? from an audio cd? from a video recording?
 • none?

Are you willing and able to invest some money?

S.U.N. offers more than 200 courses/attunements/initiations. Prices start at $76. But if you get inspired, or stimulated by FOMO (Fear Of Missing Out), you may have to pay much more. E.g. the first “Drisana” is $350, but if you take all 7 Drisana levels, you pay $3,450.

Are you willing to practice the required “homework”?

“The S.U.N. Network considers meditation to be the key foundation of daily practice”.

Wouldn’t it be nice if we could “outsource” all our spiritual work to solar angels and other beings? But Irving Feurst believes that daily practice of meditation is needed… See: What comes first: meditation or energy work?

Are you open to their model?

“In S.U.N. we use the Theosophical model.”

That model was developed and described by different people (not all in harmony with each other) who said they were in contact with higher beings. If you want to know more about the model, you could do some reading, and then decide: do you like the model? Or can you at least be open to it?

The most prominent theosophical figures: Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quam Judge, Bhavani Shankar Ganesh, Alfred Sinnett, Allan Octavian Hume, Geoffrey Hodson, Annie Besant, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Helena & Heinrich Roerich, Jiddhu Krishnamurti, Rudolf Steiner, Benjamin Creme, all deceased, and now Irving Feurst. The higher beings are called: Himalayan Brothers, masters, adapts, mahatmas, energies, angels. Some names: Maha Chohan, Djwhal Khul (D.K.), Morya, Kuthumi or Koot Hoomi, Maitreya, T.K., etc.

Want to go for it?

If you have decided that you want to get involved with S.U.N., but can not figure out where to start: John Conaway had great experiences with S.U.N. and provided very handy information for members of the online Perfectly Okay community.

DISCLAIMER
After extensive investigation, the above tips were put together by me, Robberto Bos.
I don’t recommend anything else then doing your own testing/experimenting/questioning.
I don’t benefit from anything described, and don’t claim any authority, or further knowledge on the subject.

Spiritual Practices

What comes first: meditation or energy work?

Outsourcing Spiritual Work?

Wouldn’t it be nice if we could “outsource” much of our spiritual work? To (solar) angels, ascended masters, beings from other spheres/planets, and autonomously running energy processes?

According to some teachings, that is possible. “Vortex Healing” and the “Spirit Unfold Network” (S.U.N.) certainly point in that direction.  S.U.N. offers more than 200 courses for that. To receive attunements, transmissions and initiations.

But Irving Feurst, founder of S.U.N., does recommend meditation too:

“The S.U.N. Network considers meditation to be the key foundation of daily practice
— which then can be supplemented with energy work

That quote comes from the S.U.N. website and is repeated in all their newsletters. Most recently in their “Triannual Newsletter of Transformational Workshops, September, October, November, December 2019”. So apparently it’s important.

You can find similar quotes by Irving Feurst elsewhere on the S.U.N. website and in his book “Energy Blessings From The Stars – Seven Initiations”:

“The great spiritual traditions emphasize that energy work comes second in importance, after the hard work of traditional classical meditation.”

“What is by far most important for everyone: meditating.”

“Meditation helps manifest our own inner divinity — that spark of God that is in all of us.”

“The most important means to speed up our spiritual growth, are meditation and energy work, in that order…”

Classical meditation practices

“We refer here to classical practices such as mantra, breath, or mindfulness meditation.”

“I refer to classical meditation that can have many forms – Vipassana meditation, mantra meditation, special breathing processes, etc.”

“One can also meditate through physical movement or with sound.”

“Again I want to emphasize that, when I speak about meditation, I mean a rigorous, liberation-oriented practice, and not guided meditation or enveloping yourself with white light…”

“The most important way how we work with awareness is through meditation”.

“I think that people in the New Age movement don’t meditate enough and that they often call things meditation that could better be called visualization…”

“Nothing replaces the hard discipline of classical meditation.”

“When I say this, I’m not trying to preach; it’s simply that I would like to see that people receive the gifts that real meditation brings…”

“Recall how often it has been said in S.U.N. classes that regular meditation – meaning a classical, liberation oriented practice – is even more important for your spiritual growth than regular energy work.”

Restructuring bodies & energy flows

“Meditation not only restructures the physical, emotional and mental bodies – what gives you more immediate benefits – but also restructures the causal body.”

“Restructuring your causal body is essential for your spiritual evolution.”

“Meditation is really the key to everything. It is both the most important key to spiritual growth and an important key to influencing the energy flow through the body.”

“D.K. tells us that in the future people will find many physical changes, caused by meditation, that will transcend much of what we know.”

“The way to change the subtle bodies, as I’ve said before, is via energy work and meditation.”

“Meditation is also crucial for the development of the pineal gland, that grounds subtle energies and integrates them in the physical body.”

Surrender

“Whatever method one uses, it is of crucial importance that it involves a process of surrender.”

Conclusion

Although S.U.N. offers many (a few hundred) ways to receive attunements, initiations, and transmissions from stars, solar angels, ascended masters, etc. all these quotes show that individual meditation appears to be very important.

But of course these are (just) Irving Feurst’s opinions and beliefs. Decide for yourself what works best for you.

Read more: What does Ric Weinman, of Vortex Healing, have to say about meditation?

DISCLAIMER
After extensive investigation, the above tips were put together by me, Robberto Bos.
I don’t recommend anything else then doing your own testing/experimenting/questioning.
I don’t benefit from anything described, and don’t claim any authority, or further knowledge on the subject.

Robberto's publications

Feldenkrais: Bewustwording door beweging

Leerschool voor lichaam & geest

© Robberto Bos  

Ook downloadbaar als pdf-bestand

De Feldenkrais-methode: in de Engels- en Duitstalige landen al jaren een begrip. Hier begint de bekendheid net. Een van de meest ervaren Feldenkrais-docenten in Nederland: Tjitske de Boer. Zij stimuleert me tot een ontdekkingstocht door mijn “bodymind”, die wel eens heel lang kan gaan duren…

Steeds als ik wat lees over de Feldenkraismethode, krijg ik hetzelfde gevoel van jaren geleden bij de boeken van Carlos Castaneda. Enthousiasme, herkenning, en verlangen: zo zou het kunnen zijn, maar ik kan er zelf net niet bij… Het heeft iets ongrijpbaars.

Het moet zo’n effectieve, subtiele en bewustmakende methode zijn. Tenminste volgens de kleine stukjes die ik lees in diverse boeken. Het klinkt aantrekkelijk genoeg om gefascineerd te raken. Maar het duurt jaren voor ik er praktijkervaring mee opdoe. Want in het boek “Bewustwording door beweging” staan van die oefeningen die je gewoon niet doet uit een boek. En Feldenkrais-docenten lijken (in 1986) even onvindbaar als Carlos Castaneda.

Eindelijk kruist Tjitske de Boer mijn pad. Fysiotherapeute en Feldenkrais-docente. Twaalf jaar was verbonden aan een gezondheidscentrum. Nu beheert ze het “Feldenkraiscentrum Utrecht”. Regelmatig geeft zij cursussen voor bewegings- en houdingstherapeuten en allerlei anderen. Verder assisteert ze bij de internationale opleiding van Mia Segal.

Tjitske wijdt me in. Ze geeft me een aantal lessen: individueel en groepsgewijs. Beantwoordt vragen. Schotelt me allerlei leesvoer voor. Brengt me in contact met een aantal Feldenkrais-beoefenaars. Ik breng hier rapport uit van mijn bevindingen. (Feldenkrais zelf is overleden. Hij spreekt hier via citaten uit zijn boeken).

Moshe Feldenkrais

Laten we beginnen bij de grondlegger. Een (auto-)biografie van Moshe Feldenkrais is er nog niet. Dus duik ik in de literatuur en kom overal kleine stukjes tegen van zijn geschiedenis.

Moshe wordt in 1904 geboren in Rusland en besluit omstreeks zijn veertiende zijn ouders te verlaten en naar Palestina te lopen. Daar werkt hij eerst als bouwvakker en later als landmeter veel met zwaartekracht, verticale loodlijnen en horizonten. Naast dat werk doet hij het gymnasium. 

Zijn favoriete sport is Jiu Jitsu, en zijn leraarschap zelfverdediging brengt brood op de plank. Ook werkt hij als studiebegeleider van kinderen met leerproblemen, die hij helpt zonder ze tegen hun wil te dwingen.

In Frankrijk, aan de Sorbonne, vindt zijn verdere studie plaats: natuurkunde en electro-mechanica.  De jonge ingenieur wordt research-assistent van Frederic Joliot-Curie, en behaalt zijn bul. 

Hij richt de Jiu Jitsu Club de France op. Na een ontmoeting met Jigoro Kano, stichter van Judo, wordt hij de eerste Europese judoka met een zwarte band, die het judo in Frankrijk introduceert. Enkele jiujitsu en judo principes blijven centrale thema’s in zijn verdere werk: 

 • Ga nooit rechtstreeks in tegen iemands tegenstand, maar gebruik diens eigen kracht op een positieve manier. 
 • Beweeg met een minimale energieverspilling, en een maximaal effect.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt Feldenkrais in Engeland aan de ontwikkeling van de eerste sonarapparatuur om onderzeeboten op te sporen. Zijn verdere zelfstudie omvat psychotherapie, anatomie, neurofysiologie, Alexandertechniek, Eutonie en Gurdjieff-werk.

Naast dat alles zoekt Feldenkrais jarenlang naar methoden om zijn knie te verbeteren. Op z’n tweeentwintigste geblesseerd bij het voetballen. Dit leidt tot uitvoerig experimenteren met zichzelf, op basis van zijn natuurkundige, technische en judo-kennis. Langzaam maar zeker ontstaan zo “Bewustwording door beweging” en “Functionele integratie”.

Doel

Wat is het doel van de Feldenkraismethode? Ik citeer de maestro zelf maar:

“De individuele mogelijkheden vergroten, dat wil zeggen de grenzen van wat ieder van ons kan bereiken verleggen; hem leren wat in zijn vermogen ligt, hem mogelijk maken wat hij voor onmogelijk hield, vergemakkelijken wat hij moeilijk vindt, en wat gemakkelijk is prettig maken.” 

“We willen de handelingen van de mens geleidelijk ontdoen van  alle overbodige bewegingen en van alles wat die handelingen belemmert of afremt.”

“Het hoofddoel is niet om al bekende dingen te oefenen, maar om onbekende reacties te ontdekken, en daardoor een betere handelswijze.”

Parasitaire activiteiten

Prachtige doelen, die om uitleg vragen. Als iets niet goed verloopt in je leven, komt dat meestal niet doordat je te weinig doet, maar tevéél, zegt Feldenkrais.  Je voert (geestelijk en/of lichamelijk) allerlei “parasitaire handelingen” uit die overbodig zijn, zelfs tegengesteld werken. 

Dat geldt voor musici, sporters, minnaars, typisten, studenten, en ga maar door. 

Een groot kunstenaar maakt veel minder overbodige bewegingen dan een mindere (of amateur). 

Ook op het geestelijke vlak gaat dat op. De meeste angst die we hebben, is overbodige angst voor de angst. Als je wilt mediteren, contempleren, concentreren, ontdek je hoeveel overbodige denkactiviteit er is. 

Veel communicatiestoringen ontstaan door overbodige gedachtensprongen en uitspraken.

Maar wat doe je daar aan? Bij de Feldenkrais-methode onderzoek en ontdek je hoe  je eenvoudige handelingen uitvoert. Wat je teveel doet, waar je forceert, te ver doorgaat. 

Als je je daarvan  bewust bent, kun je kiezen om  het op een andere manier te doen. Je hoeft dan niets àf te leren, maar krijgt er extra mogelijkheden bij. 

Feldenkrais: 

“Als je precies weet wat je doet, kun je doen wat je wilt.”

Een concreet voorbeeld: de meeste mensen weten niet hoe ze opstaan uit een stoel. Beweeg je eerst je hoofd, benen, ogen? Welke spieren span je eerst? 

Onderzoek je dat aandachtig, dan blijkt opstaan een heel complexe handeling. Als je eenmaal doorhebt hoe je het doet, kun je kleine veranderingen aanbrengen, en ontdekken hoe het makkelijker en sneller kan. Hetzelfde geldt voor alledaagse handelingen als staan, lopen, iets pakken, je omdraaien in bed, enzovoort.

Bewustwording door beweging

Hoe gaat dat in de praktijk? Om dat te onderzoeken, neem ik deel aan een groepsles “Bewustwording door beweging” van Tjitske de Boer. 

We liggen met z’n tienen op de grond. Tjitske stelt “voelvragen”: 

Hoe lig je op de grond?
Hoe liggen je schouders?
Hoeveel ruimte zit er tussen je lendenen en de vloer?
Lijken je benen even lang of zit er verschil in? 

Wij antwoorden niet, maar voelen. Steeds maar weer, aan het begin, in de pauzes tussen de bewegingen, en aan het eind. 

Dan leidt Tjitske ons verbaal door een heel eenvoudige beweging. Je hoofd heen en weer rollen. Langzaam, zachtjes. 

Weer onderzoeken we: 

Welke lichaamsdelen bewegen er dan mee?
Wat doe je met je ogen?
Wat verandert er als je je aandacht in je kruin hebt tijdens het rollen?
Of in je kin, nek, neus, rechter oor? 

Vaak treden er Aha-ervaringen op. Bijvoorbeeld als we ontdekken dat het veel verschil uitmaakt waar je je aandacht hebt. En dat je makkelijker beweegt naarmate er in de rest van het lichaam niets tegenwerkt. En dat alles soepeler gaat als je een poosje met je ogen precies de andere kant opdraait dan de rolrichting van je hoofd. 

Na enige tijd lijkt het alsof mijn nek “gesmeerd” is. Geen gekraak meer, en draaien gaat vloeiender dan ooit. Dit is heel wat anders dan de rol- en stretchoefeningen van voorheen… 

Het gaat helemaal niet om lenigheid of kracht van de nekspieren, maar om de manier waarop ìk beweeg. Als ik opsta, is het allemaal wat onwennig. Alsof er een nieuwe nek op tussen m’n hoofd en romp zit.

Zwaartekracht en Freud

Vraag: Waarom gebeuren de meeste bewegingen liggend?

Tjitske: Liggend kun je veel aandachtiger bewegen. Want je houd je niet bezig met de zwaartekracht. Dus voel je beter wat je doet. Zelfs heel kleine verschillen in spierkracht kun je dan waarnemen.

Feldenkrais: 

Het psychologische verschijnsel angst en bezorgdheid is gegrondvest in de ongeconditioneerde reflex van angst om te vallen. Ik beweer dat alle succesvolle (psycho)analyse gepaard gaat met, en waarschijnlijk vooraf gegaan wordt door een verandering in houding en gewoonten van de spieren in lichaam en geest. Door zijn (Freud’s) patiënten neer te leggen, en de belangrijkste buig- en strekspieren te ontlasten van het gebruikelijke sta-patroon, kon er een verandering optreden. Freud wist dit natuurlijk niet. Hij liet zijn patiënten liggen omdat hij hen niet in de ogen wilde zien, vooral niet als ze over sex spraken.”

Genieten

V: Ik vind, met vele anderen, het meedoen aan “Bewustwording door beweging” enorm prettig. Hoe komt dat?

Tjitske: Vooral wat je leert door plezier, onthoud je. We leren je speciaal om gemakkelijk  te bewegen. Zonder forceren, overmatige spanning, pijn of overbelasting. Alles blijft binnen de pijngrens. Je ontdekt wat voor jou persoonlijk een makkelijker manier is om te bewegen. Je hoeft niemand na te doen, geen enkel doel te bereiken, niets te onthouden, en je kunt eigenlijk niets fout doen. Alle bewegingen doe je gewoon op de manier die voor jou het gemakkelijkst is. Alle bewegingen voer je onderzoekend uit. Je verandert de plaats van je aandacht, de bewegingsgrootte, en het tempo. Alles vol aandacht. Je bent helemaal gericht op wat er in je lijf gebeurt.

V: Als ik zo een poosje bezig ben, ontstaat er bij mij vaak een bepaald soort veranderde bewustzijnstoestand. Die overeenkomsten heeft met die van meditatie, regressie en trance. Een toestand waarin ik maximaal kan loslaten, opengaan, bewustworden. Waarbij ik overigens alles zelf helemaal in de hand hebt. Er is één groot verschil: hierbij ben je bewust in beweging.

Tjitske: Dat het op trance lijkt, is niet zo vreemd. Mark Reese toont in een artikel dat Feldenkrais’ aanpak veel overeenkomsten heeft met die van Milton Erickson.

Functionele Integratie

De persoonlijke behandelingen (eigenlijk moet ik het “lessen” noemen) heten “Functionele Integratie”. Ik lig op een mat. Tjitske werkt nu vrijwel uitsluitend met haar handen, nauwelijks met woorden. Ze beweegt mijn arm. Op een zachte, respectvolle, aangename manier. Het lijkt in de verste verte niet op massage, manuele therapie of iets dergelijks. Ik doe niets anders dan voelen, meegaan, loslaten, genieten.

V: Vaak vraag ik me af of mijn arm nou echt opeens zo zwaar is, of is er wat anders aan de hand?

Tjitske: Als het zwaar voelt, komt het bijna altijd door weerstand, tegenwerking. Dan geef je niet mee, waardoor ik harder moet trekken.  Het “handvat” is dan meestal niet meer zo comfortabel. Aan mijn contact kun jij dingen merken, maar ook aan de vloer. Lijkt die harder, dan bied jij tegenstand. Je hoeft niks te doen. Alleen maar ontdekken waar je die tegenstand voelt. En als je hem voelt, kun je hem meestal ook loslaten.

V: Is dat de kern van Functionele Integratie? Ontdekkken van tegenstand en leren loslaten?

Tjitske: Nee. De kern is: je lichaam leren mogelijkheden terug te vinden die je kwijt ben geraakt. Ik kijk naar jouw bewegingspatronen en probeer die voor jou helder te maken. Evenals de mogelijkheden die je niet meer gebruikt.  Ik focus  niet  op datgene waar volgens jou het probleem zit en waarheen je zelf al zoveel energie stuurde. Als je pijn hebt, gaat je aandacht daar naar toe. Maar meestal is dat  niet  de plek waar de oorzaak zit. Omdat je je op àndere plekken heel onbeweeglijk houd, raakt die pijnlijke plek overbelast. Wat ik doe: je aandacht leiden naar alle plekken er omheen, en dáár meer gemak brengen. Eventueel ga ik op het laatst nog naar de pijnlijke plek, maar daar is dan al zoveel veranderd…

V: Kun je daar een voorbeeld van geven? 

Tjitske: Ik had zelf lang uitstralende pijn in mijn rechterbeen. Dat been voelde ik, het linker niet. Ik nam alleen maar pijn waar. In een Funktionele Integratie zouden ze dan wat met mijn linker  been gedaan hebben, waardoor ik dàt ga voelen. Positief voelen, niet negatief. Als je op allerlei andere plekken een prettig gevoel hebt, wordt de pijn in verhouding veel kleiner. En mogelijkerwijs is – door de veranderingen op allerlei andere plekken – de pijn in de knie ook niet meer nodig. Omdat je bijvoorbeeld je heup anders gebruikt of anders op je voet staat. Waardoor de pijn ook ècht weg kan gaan. Maar dat is niet speciaal waar we op doelen. Het gaat om bewustwording van je beperkende patronen, en hoe die je pijn veroorzaken.

V: Wat bedoel je concreet met patronen?

Tjitske: Als je rechteroog beter ziet, betekent dat dat je waarschijnlijk een bepaalde draaiing in je lichaam hebt en je gewicht op een bepaalde manier verdeelt, zonder dat je je daar bewust van bent. Als je borstkas een onbeweeglijke “kast” is, zal dat in al je bewegingen tot uitdrukking komen en het je bewegingen beperken. Doe je dan aan dansen, sporten, aerobics, yoga, of zo iets, dan doe je dat met datzelfde ingeslepen patroon.

V: Dus zolang je niet die patronen hebt gecorrigeerd, komen ze  overal in terug?

Tjitske: Corrigeren is een woord dat we niet gebruiken. Je gaat meer, of andere bewegingsmogelijkheden ontdekken. Waardoor je kunt kiezen om het te doen zoals je het altijd al gedaan hebt, of anders.

V: Wat is voor jou het leuke aan dit werk?

Tjitske: Het is een heel bijzondere vorm van contact. Ik stem af op jou. Het is een heel fijn samenspel, waarbij ik me erg op jou richt, èn sterk op mijzelf.

V: Terwijl jij bezig bent, voel je mij in? En je neemt waar?

Tjitske: Ik kijk naar de ademhaling, veranderende plooien in je kleren, de veranderingen links en rechts. En ik voel. Als ik je been beweeg, kan ik helemaal tot aan het hoofd voelen waar er iets blokkeert in je heup, arm, rug of borst.

V: Ik heb echt het gevoel dat ik gedragen werd…

Tjitske: Dat is heel belangrijk. Als dat er niet is, dan ga jij spannen, omdat je bang bent dat ik je laat vallen.

Ontlading onnodig

V: Bij allerlei soorten “bodywork” spelen emoties een grote rol. Zoals polariteitstherapie, rebalancing, postural integration en bio-energetica. Emoties en onverwerkte ervaringen zouden opgeslagen liggen in het lichaam, en moeten “ontladen” worden, wil je iets veranderen. Hoe zit dat?

V: Ontladingen hoeven niet bij de Feldenkrais-methode. Je leert beter te handelen, door bewustwording van je patronen en uitbreiding van je mogelijkheden. Dan veranderen je emoties vanzelf wel. De auteur en therapeut Thomas Hanna zegt hierover, dat hij in z’n jarenlange praktijk nooit ontladingen heeft meegemaakt, maar wel spectaculaire veranderingen: lichamelijk èn emotioneel. Hij schrijft: “Reich claimde dat elke neuroticus een sexuele dysfunctie heeft. Feldenkrais claimde dat iedere neuroticus een persoon is wiens buigspieren uit gewoonte samengetrokken zijn”. 

Juist handelen

Wat zijn de maatstaven voor “goede” handelingen (goed bewegen, denken, spreken, eten, ademen, problemen oplossen, schilderen, sporten, vrijen, enzovoort)?

Feldenkrais somt ze op in  zijn boeken::

 • Afwezigheid van iedere krampachtigheid, overbodige inspanning en moeite. Doe je moeite, dan is dat een aanwijzing van overbodige beweging en verspilde energie. Een teken van incompetentie. Gebrek aan keus maakt van te grote inspanning een gewoonte.
 • Afwezigheid van weerstand of tegenstand. Als je geestelijk of lichamelijk tegenstand ervaart tegen wat je doet, dan klopt er iets niet. Vaak ga je dan “wilskracht” gebruiken,  maar altijd is er sprake van twee of meer tegengestelde motivaties. Alleen onvolwassen mensen gebruiken moeite en wilskracht… De volwassen mens ruimt alle onbelangrijke motivaties uit de weg en gebruikt interesse, noodzakelijkheid en vaardigheid, ongehinderd door niet-herkende emotionele behoeften. Dit herkennen van tegenstand is uiterst belangrijk. Zolang je dat niet doet, blijf je jezelf tegenwerken, terwijl je gelooft dat je juist moeilijkheden overwint. Hoe nauwkeuriger je in de gaten hebt of en hoe je tegenstand biedt, hoe groter je vaardigheid en competentie worden.
 • Aanwezigheid van omkeerbaarheid van de handeling. Op elk moment of stadium van een juiste handeling, kun je hem stoppen, ermee doorgaan, of omdraaien – zonder bijzondere voorbereidingen en zonder moeite. (Kun je dit niet, dan is er eigenlijk sprake van een dwangmatige handeling).
 • Aanwezigheid van een optimale (vrije) ademhaling en lichaamshouding. Een goede lichaamshouding is die houding waarin met met een minimale inspanning het lichaam met even groot gemak in elke gewenste richting kan bewegen. Goed zitten of staan zou je geen enkele inspanning moeten kosten.
 • Verbetering. Elke handeling zou je lijf moeten verbeteren en – als je hem herhaalt – de volgende keer béter uitgevoerd moeten worden.

Baby’s en beroemdheden

In de literatuur kom ik overal namen tegen van bekende instituten waarvoor Feldenkrais werkte. Esalen, Peter Brook’s International Centre of Theatre Research in Parijs, het internationale orkest in Salzburg (o.l.v. Igor Markevitch), de Brooklyn Academy of Music, en theaterfaculteiten van diverse universiteiten. 

En verder allerlei figuren die Feldenkrais bewonderden en van hem leerden. Een greep: Yehudi Menuhin, Karl Pribram, Margaret Mead, David Ben-Goerion, Will Schutz, Richard Bandler en John Grinder, Robert Masters en Jean Houston, ga maar door. 

Daarnaast talloze onbekende mensen. Ook mensen met de grootste gezondheidsproblemen, zoals verlammingen, letsels na ongelukken, scoliose, multiple sclerose, hersenbeschadigingen, enzovoort.

Feldenkrais: 

“Ik houd er helemaal niet van als men onderscheid maakt tussen ‘zieke’ en ‘gezonde’ mensen. Wie van ons is eigenlijk zònder hersenletsel, in die zin dat we veel delen van ons brein laten wegkwijnen door ze verkeerd of niet te gebruiken? We zijn tevreden met zo weinig! Zo lang het ermee doorkan, laten we het maar zo. 

We kunnen vreselijke houdings- en bewegingspatronen hebben, en gewoonten die onze lichamen èn hersenen vervormen en beschadigen – en toch worden we geclassificeerd als ‘normaal’. 

De meesten van ons gebruiken misschien vijf procent van ons lichaam-geest potentiëel. Wie zijn wij dan om andere mensen ‘hersenbeschadigd’ te noemen? Alleen omdat hun specifieke gebrek zichtbare effecten voortbrengt, die wij ‘ziekte’ noemen?

Het is gezonder om te leren, dan een patiënt te zijn of zelfs genezen te worden.”

V: Wie volgen de lessen bij jouw Feldenkraiscentrum? 

Tjitske: Docenten dans en dramatische expressie, fysiotherapeuten, administratieve medewerkers, wijkverpleegkundigen, ouderen, RWW’ers, musici… Verder diverse mensen die kwamen omdat ze klachten hadden, en ermee doorgaan omdat ze dat fijn vinden, ook al zijn hun klachten verdwenen. Op de opleiding, waar ik assisteer, zitten ook tientallen Nederlandse, Duitse en Engelse artsen, therapeuten, sporters, dansers, yogaleraren, acrobaten, enzovoort.

Ik wil een aantal beoefenaars ontmoeten. Tjitske introduceert me bij Geraldine Flanigan, een Engelse publiciste. Ze schreef o.a. het al vele malen herdrukte “De eerste negen maanden van het leven”. Een prachtige vrouw: recht en stralend. Aan niets is te zien dat ze zich jaren als wrak door het leven zeulde. 

Ze vertelt dat ze dertig jaar last had van haar rug. Van 1975 tot 1988 had ze last van haar nek. Zoveel, dat ze de laatste tien jaar een kraag moest dragen. Ze had voor deze klachten het hele reguliere en alternatieve circuit doorlopen, maar niets hielp. Volgens de medici was er “niets aan te doen”. Het advies: de nek zo min mogelijk bewegen en ook ‘s nachts met die kraag slapen. Voor haar kniepijnen moest ze de rest van haar leven maar dagelijks zes aspirines te slikken. 

Dan komt ze in aanraking met de Feldenkraismethode. Ze bezoekt een cursus. De eerste dag durft ze geen vin te verroeren. Daarna doet ze vijf dagen mee. Daarna kan de kraag af en is de kniepijn verdwenen. Even later is haar rug weer goed genoeg, zodat ze eindelijk haar kleinkinderen in de armen kan nemen. Een ontroerende ervaring, want haar eigen baby’s had ze nooit kunnen dragen. De angst voor de rugklachten is ook helemaal verdwenen. Ze blaakt van enthousiasme, schrijft weer volop, en wil misschien zelf Feldenkrais-lessen gaan geven voor gehandicapte kinderen.

Voer voor therapeuten

V: Wat heeft een “bodyworker”, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, aan Feldenkrais?

Tjitske:  Je werkt vaak met de oorzaak van de klacht en/of reden van de overbelasting, waardoor herhalingen minder vaak optreden.

Verder kun je mensen die heel veel pijn hebben, thuis laten bewegen. Men doet de bewegingen graag, en hoeft niet gemotiveerd te worden.

Er zitten een paar Nederlandse therapeuten op de opleiding. Ik vraag hen wat zij ervan vinden.

V: Wat is hèt grote verschil tussen Feldenkrais en fysiotherapie?

Sleebos: Het bewustworden door bewegen. In de fysiotherapie zijn we altijd bezig met houding en beweging. Vaak zijn dat statische aspecten: dit is de goede houding, en zo moet je daar als patiënt aan voldoen. Bij Feldenkrais zeg je: met elke stap die je doet, met elke gemoedstoestand, verandert je houding. Dus hoe kan ik dan iemand zeggen: “Bekken achterover kantelen, schouders rechthouden, borst heffen, voeten recht”. 

Mensen die houdingscorrectieoefeningen krijgen, die doen dat een maand, omdat ze dat nodig hebben, maar ze hebben er helemaal geen zin in. Honderd keer een oefening doen omdat hun buikspieren verslapt zijn, onzin. Ik denk dat Feldenkrais een goed middel is om te voorkomen dat mensen weer herhalingsklachten krijgen. Het vraagt wel meer moeite en energie om mensen inderdaad meer bewust te laten worden. Ik moet er veel meer tijd in stoppen.

V: Gebruik jij de Feldenkrais-methode in je werk?

Annemarie Bleeksma, fysiotherapeute: Heel veel. Ik kan niet meer zonder in mijn werk. Ik ben verschrikkelijk enthousiast. Alle gewone oefeningen, die ik altijd al veel gaf, geef ik nu veel kleiner, rustiger, waarbij men meer moet voelen hoe het werkt. Bijna elke handeling kun je op de Feldenkrais-manier doen. 

Wat ik vroeger nooit deed: een lichaamsdeel van een patiënt pakken en bewegen. Waarbij hij passief is. Dat doe ik nu heel vaak. Mensen die hun schouders zo vast houden en absoluut geen idee hebben dat en waarom ze dat doen, die pak ik vast en zeg: geef maar. Ik beweeg ze dan heel voorzichtig, zodat ze vòelen. 

Dan is de reactie vaak: Ja, dat houd ik ook hardstikke vast, dáárom heb ik ook die pijn in mijn schouder! En dan heb je ze zover dat ze gaan begrijpen dat ze ook zèlf wat moeten gaan doen om van die schouderpijn af te komen. En dat ze ophouden met denken: “Hier is mijn schouder, fysiotherapeut, maak hem beter”. 

Door Feldenkrais, waarbij niets mòet, ben ik veel sneller klaar met patiënten. Hun behandelingsduur is korter. Zelf ben ik tegenwoordig veel minder moe na een werkdag. Door hoe ik er zelf bijzit en sta, maar ook doordat het veel leuker is. 

V: Wat voegt dit toe aan jouw ontspanningsmethoden?

Annemarie: Heel veel. Dit gaat specifiek over ontspannen in beweging.  In beweging voel je veel beter je blokkades dan tijdens ontspanningstherapie. Je kunt er niet omheen, want je krijgt pijn als je dóórgaat. Je kunt je aandacht in je lichaam verplaatsen, bijvoorbeeld links en rechts vergelijken, waardoor je een veel beter lichaamsbewustzijn krijgt. Je houd niet voor mogelijk wat er dan bij mensen kan gebeuren.

V: Wat dan?

Annemarie: Ik heb iemand met hernia gehad. Daarbij is het mes van de chirurg uitgeschoten, waardoor allerlei zenuwen zijn beschadigd. Dus die persoon zit echt met een hele hoop trammelant: geen dieptegevoel meer, vreselijk veel pijn, heel moeilijk bewegen. Pure ellende, waar je weinig mee kunt. Dus ik ben begonnen met Feldenkrais. Zij dènkt de bewegingen eigenlijk alleen maar, zonder echt iets te doen. Ze heeft bijna niks gedaan (ik zie haar vrijwel niet bewegen) en toch heeft het zo’n enorme invloed.dat ze daarna doodmoe is. Alles voelt dan beter aan, ze beweegt ook beter.

Anna Cremers, stem-, zang- en bewegingstherapeute: Mensen komen bij mij als ze slecht ademen, slecht hun stem gebruiken, bang zijn. Juist dat openen, van zowel het bekken – wat heel eng is voor veel mensen – als van de borst, wat met zingen heel belangrijk is, dat leer ik bij Feldenkrais weer op een anderen manier. Dat kan ik heel goed integreren in mijn werk. Het is ook fantastisch voor dansers, omdat het hun body-image en body awareness verbetert. Dansers denken dat ze een body-image hebben, maar dat hebben ze vaak niet. Zij hebben pijn of geen pijn, zijn gespannen of niet gespannen, en dat is het. 

Zen mind, beginner’s mind

Een totaal ander iemand: Philip, Anna’s man. Informatiekundige, consultant en docent aan diverse Nederlandse universiteiten.

V: Waarom zit u hier? 

Philip: Uit persoonlijke interesse, maar ik heb er ook voor mijn werk veel aan. Deze cursus gaat voornamelijk over leerprocessen. Veranderingen en leerprocessen zijn verschrikkelijk belangrijke zaken: er mislukken zoveel dingen in organisaties.

V: Wat is er zo bijzonder aan het leerproces van de Feldenkraismethode?

Philip: Ik zou een hele hoop van mijn studenten hier naar toe willen sturen om ze te laten zien wat een systeem eigenlijk is. Je bent hìer bezig, en er verandert dáár iets! Je biedt meer mogelijkheden aan en dat heeft op den duur effect op het hele systeem. Dìt leerproces is heel lichamelijk, heel dicht bij.

Heel belangrijk hier is: leren kijken. Dus niet van te voren denken te weten wat je ziet. Maar precies kijken en daarbij zoveel mogelijk het interpreteren van het waarnemen scheiden. Speciaal voor mijn vak is dat, en het leveren van nieuwe mogelijkheden, heel belangrijk. Evenals het laten vormen van mentale beelden. In de klassieke traditie zeg je: ik zie het probleem en probeer zo vlug mogelijk diagnoses te stellen. Dus je probeert het kijken zo vlug mogelijk uit te schakelen. Dat is de “expertbenadering” van de man die komt, weet en het gaat vertellen. Daarnaast heb je de “procesbenadering”, waar de consultant als facilitator komt om de vermogens van zijn cliënt te vergroten. Waarnemen wat er aan de hand is en proberen de cliënt zelf nieuwe mogelijkheden te laten vinden. Daarvoor is openheid nodig.

Openheid is voor echte leerprocessen essentiëel… “Zen mind, beginners mind”, dat is heel treffend voor Feldenkrais. De docente zegt iedere keer als men wat vraagt: ik weet het niet, ga maar liggen. Niets als stop-lap, maar echt gemeend. Je kunt dit geen meditatie noemen, want we exploreren onze mentale beelden en bewegingen. Waar het om gaat: openheid, beginners mind. Je leert hier niet meer te verwachten van: nu ga ik dit doen, en dan zal ik dus dàt zien. Net als in za-zen gaat het om kijken, en loslaten, accepteren wat je ziet.

V: Hoe bent u hier eigenlijk gekomen?

Philip: Omdat ik last van mijn rug had. Bij de fysiotherapeut moest ik alsmaar dezelfde oefeningen doen. En dan steeds, als ik ook maar iets minder last had, verdomde ik het verder. Want ze waren zo ontzettend stomvervelend en gewelddadig. Dìt is iedere keer weer anders. Je kijkt steeds wat er bij een beweging gebeurt. De tweede keer onderzoek je wat er dàn gebeurt. Wat is er veranderd? Ik ontdek in mijn bewegingen mijn begrenzingen, en daarna meer mogelijkheden.

Resultaten bij mij

Dat het fijn is om te doen, heb ik zelf ervaren. Maar wat heb je er verder aan?

Volgens Tjitske’s folder kan men  

Gemakkelijker bewegen (draaien, omkijken, opstaan, enzovoort), ontspannener zitten en liggen,
vrijer ademen,
en zich bewuster zijn van het lichaam.
Men voelt zich vrijer, ruimer, bewuster, dynamischer, prettiger. 

Klopt dat bij mij? Een jaar geleden begon ik ermee. Deed wat individuele en groepslessen. Vrijwel dagelijks lig ik tussen de 10 en 60 minuten (meestal vergeet ik de tijd) te experimenteren. Niet omdat het “zo gezond is”, maar omdat ik het lekker en fascinerend vind. Wat is het effect van dat alles?

Eens kijken of ik dat zonder “propaganda” kan omschrijven. 

Ik ontdekte na enige tijd dat ik bewegen héérlijk vind (terwijl ik al jaren het grootste deel van de tijd zittend doorbreng: lezend, schrijvend, pratend, mediterend). Ik loop meer, en anders. Ga nu veel zwemmen (had dat in geen 20 jaar regelmatig gedaan). Ik zwem steeds bewuster, rustiger, meer experimenterend, minder fanatiek. In dat zwemmen, en in allerlei andere bewegingsactiviteiten ontdekt ik bijna dagelijks iets nieuws. 

Ik pauzeer veel eerder als ik ergens mee bezig ben. Ontplooi meer activiteiten waar ik plezier in heb, en minder waarin ik me forceer. Heb beter door wat ik wel en niet prettig vind. Al jaren had ik vaak gruwelijke last van een gecombineerde hoofd-, heup- en nekpijn. Onlangs ontdekte ik hoe ik die pijn zelf schep. Sindsdien is hij er alleen nog maar af en toe als kort “waarschuwingssignaal”. 

En verder? 

Een jaar geleden kende ik maar twee manieren om over de grond te rollen. De koprol van de lagere school en schouderrol uit het judo. Nu rol ik op diverse manieren de hele kamer door. Weinig zinvol, lijkt het, maar het voelt wel lekker!

Hoeveel manieren kent u om uw hoofd te draaien? Ik wist er maar twee. Gewoon draaien, zoals je het altijd doet. En geforceerd draaien. Nu ken ik er minstens twee dozijn… 

Wat dat voor nut heeft? Ik kan nu makkelijker en verder achterom kijken dan ooit. Nek en schouders zijn veel beweeglijker geworden. Bovendien voelt het bewegen op al die manieren veel lekkerder dan het draaien en stretchen, dat ik in allerlei eerdere oefeningen leerde (onder andere tegen hoofdpijn en stress).

Achter een computer werken, dat doe je rechtop zittend op een bureaustoel. Totdat ik ontdekte dat je het ook staand  kunt doen, en liggend.  De zin hiervan? Staan is vaak minder belastend voor je rug dan zitten. Als je staat, beweeg je makkelijker, je wiebelt wat, gaat eens door de knieën, ijsbeert door de kamer als de computer bezig is. 

Bovendien zegt een onderzoeker dat veel mensen helderder en sneller denken als ze staan. Als afwisseling ga ik soms lekker lui liggen in een verstelbare strandstoel. Het  toetsenbord op schoot, monitor onzichtbaar, ogen dicht (blind typend dus): goed voor heerlijk ontspannen schrijven. 

Of ik dat gevoel nog heb van vroeger bij die Castaneda-boeken? Ja. Ik zit ietsje dichter bij het vuur van Don Juan. Lees minder, leer meer, leef lichter.

Feldenkrais adressen

Feldenkrais literatuur

 • Beringer, Elizabeth: Embodied wisdom: the collected papers of Moshe Feldenkrais, 2010.
 • Eshkol, Noah: 50 Lessons by dr. Feldenkrais (written in movement notation), Alef Publishers, Tel Aviv, 1980. 
 • Feldenkrais, Moshe: Bewustwording door beweging: speelse oefeningen ter verbetering van houding, beweging, waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht, Wetenschappelijke Uitgeverij bv, 1975, (= Awareness through movement: health exercises for personal growth, Harper & Row/Penguin, 1977; Bewußtheit durch Bewegung: der aufrechte Gang, Suhrkamp Taschenbuch, 1978).
 • Feldenkrais, Moshe: Body and mature behavior: a study of anxiety, sex, gravitation and learning, Routledge & Kegan Paul/International Universities Press, 1949/1970.
 • Feldenkrais, Moshe: Higher judo: groundwork, Frederick Warne Co., 1952.
 • Feldenkrais, Moshe: Jiu-Jitsu and Self-Defense, Tel Aviv, 1929.
 • Feldenkrais, Moshe: Judo: the art of defense and attack, Frederick Warne Co, 1944.
 • Feldenkrais, Moshe: Practical unarmed combat, Frederick Warne Co., 1967.
 • Feldenkrais, Moshe: The case of Nora: body awareness as healing therapy, Harper & Row, 1977 (= Abenteuer im Dschungel des Gehirns: Der Fall Doris, Insel Verlag, 1977).
 • Feldenkrais, Moshe: The elusive obvious, Meta Publications, 1981 (= De Entdeckung des Selbstverständlichen, Suhrkamp Taschenbuch, 1983).
 • Feldenkrais, Moshe: The master moves, Meta Publications, 1984.
 • Feldenkrais, Moshe: The potent self: a guide to spontaneity, Harper & Row, 1985.
 • Feldenkrais Guild: Feldenkrais Journal, jaarlijks.
 • Hanna, Thomas: Somatics: reawakening the mind’s control of movement, flexibility, and health,  Addison-Wesley, 1988.
 • Hanna, Thomas: The body of life, Alfred A. Knopf, 1980.
 • Heggie, Jack: Hardlopen met je hele lichaam, De Kern, 1988.
 • Heggie, Jack: The aware skier, Woodstone Books, 1981.
 • Heggie, Jack: The use of the eyes in movement, 2011.
 • Jaksch, Ulli: Sichtweisen – Feldenkrais für die Augen und das Sehen.
 • Masters, Robert & Houston, Jean: Listening  to the body: the psychophysical way to health and awareness, Dell, 1978.
 • Masters, Robert: Psychophysical method exercises, volumes I – VI, The Greater Spiral, Box 12515, Portland, OR 97212.
 • Reese, Mark: Moshe Feldenkrais’ verbal approach to somatic education: parallels to Milton Erickson’s use of language, in: Somatics, Winter 1985/86.
 • Reese, Mark & Zeemach-Bersin, David: Relaxercise, Harper & Row, 1990.
 • Rywerant, Yochanan: The Feldenkrais method: teaching by handling, Harper & Row, 1983.
 • Triebel-Thome, Anna: Feldenkrais – Kennismaking met de methode, 2000.
 • Wanless, Mary: Ride with your mind.
 • Zemach-Bersin, David: Relaxercise, De Kern, 1992.
 • En nog veel meer…

© Robberto Bos (robbertobos.nl). Geschreven in 1986, m.m.v. Marja van Leeuwen.

Translate »